Veckobrev 2021-09-10

Antal medlemmar: 12

Gäster: 3 (Börje Gren dagens föredragshållare, Axel och Eivor Åberg).

Presidenten: Presidenten Kenneth Vogelius öppnade mötet och hälsade alla välkomna till dagens möte. Speciellt våra gäster och för dessa anbefallde presidenten en stor applåd för vilket också bejakades.

Övrigt: Presidenten marknadsförde årets distriktskonferens som går av stapeln den 22-24 oktober i Ängelholm. Förutom presidenten så hade också inkommande president Tommy Mårtensson för avsikt att närvara.

Presidenten redogjorde för kommande program och där DG kommer på besök tillsammans med vår AG den 1 oktober. Presidenten redogjorde för ytterligare 2 besök och dessa kommer att publiceras på Club-Runner och i vår programlista så snart datum fastställts.

Föredrag: Christa Nordin hade bjudit in dagens föredragshållare, Börje Gren, styrelsemedlem i Byanätsforum som är heltäckande i Sverige. Börje berättade att han började sin yrkesverksamma bana på F17 men att han därefter jobbat på Telub under många år och där varit med att bygga upp olika ledningsplatser för försvarsmakten. På senare år blev han ansvarig för projektet ”Sillpingefiber med omnejd”. Detta projekt tillkom eftersom de boende i området tyckte att internetkommunikationen via tex ADSL fungerade dåligt. När Eon skulle gräva ner sina elkablar i marken såg de sin chans att koppla på detta projekt via det sk ”landsbygdsprojektet” där Länsstyrelsen kunde bevilja bidrag. Starten skedde 2016 dock utan att få startsignal av Länsstyrelsen. 2017 godkände dock Länsstyrelsen projektet men utan att betala ut något bidrag förrän 2018. Ytterligare 2 år med olika kompletteringar gjordes innan äntligen den slutliga utbetalningen gjordes. Hela projektet kostade de 140 hushållen som var med i nätet totalt 8 milj. Föreningen äger fortfarande nätet och kan på så sätt styra vilka tjänster som skall finnas i nätet. Kravet från Länsstyrelsen är dock att ägande måste fortgå i 5 år innan det eventuellt kan säljas. Börje avslutade med att ett stort jobb gjorts och att nätet fungerar utmärkt idag.

Nästa möte: Presidenten avslutade mötet och önskade alla en solig och trevlig helg. Nästa möte är fredag den 17 sept på Ronneby Brunn men där föredragshållare ännu inte är klar. När/om detta blir klart kommer det att redovisas via mail.

Veckobrev 2021-09-10 2021-09-09 22:00:00Z 0

Veckobrev 2021-09-03

Antal medlemmar: 13

Gäster: 2 Helen Olausson, Jan Gustavsson

Presidenten: Presidenten Kenneth Vogelius , öppnade mötet och hälsade alla välkomna till dagens möte .

Övrigt: Presidenten redovisade en ändring i förra veckobrevet avseende kostnader för Aspanlägret. Vår avgift för lägret hölls inom begärd kostnad .Sponsorintäkterna täckte dock inte denna summa , varför kostnaden får täckas på annat sätt. Ett antal hälsningar framfördes från saknade medlemmar.

Föredrag: Dagens fördrag hölls av Helen Olausson , Healer &Medium CSNU. Har bla utgivit boken Högkänslighet och Intuition.

Nästa möte: Presidenten avslutade mötet och önskade alla en trevlig helg Ev. föredrag kommer att redovisas via mail .

Veckobrev 2021-09-03 2021-09-08 22:00:00Z 0

Veckobrev 2021-08-27

Presidenten                                              
Presidenten hälsade alla välkomna till det första mötet för verksamhetsåret och det första fysiska mötet på Ronneby Brunn på lång tid.  
Informerade om att Distriktsguvenör Bengt Jansson besöker oss den 1/10 tillsammans med AG Camilia Qvist.
Rapporterade om att nye världspresidenten från Indien har fokus på medlemsrekrytering och har satt mål för Rotary globalt. För vårt distrikt 2400 rör det sig om en målsättning på ca 200 nya medlemmar.

Ekonomi                                                   
Monica redovisar bokslutet för klubben, som visar på ett negativt resultat på 13 tkr för 2020. En del av förlusten härrör sig från Aspanlägret som blev något dyrare än beräknat. Gunnar Cornelius har förtydligat att Aspanlägret inte blev dyrare än beräknat. Vi fick en offert på 35.000 kr och en faktura på 34.000 kr. Det som gör att det blev ett underskott hänförs till att vi inte lyckades dra in de sponsorintäkter som vi bedömde. 
 
Sponsorer                                                 
Viktigt att sponsorernas varumärken exponeras på våra informationsmaterial och på webben.                                               
Avstämning om status för sponsringen blir på nästkommande möte. 
 
Medlemsrekrytering                                
Diskussion om vi kan starta någon form av kampanj för att öka medlemsantalet.
 
Webben                                                   
Det finns behov av att titta över våra sidor och diskutera vad vi vill med de olika kanalerna.
Vår hemsida är publik och bör ge en relevant beskrivning av vår verksamhet gentemot externa besökare. 
Vår interna information finns på ClubRunner och där kan man som medlem se fullständigt program och våra veckobrev. 
Därtill har vi ett flertal Facebook-sidor och här behöver det städas lite. 
Dessa frågor bör vi diskutera under hösten och bestämma vilka ambitioner vi ska ha.
 
Möten                                                      
Diskuterade om det kan finnas behov och intresse av att köra hybridmöten under hösten – där några deltar digitalt. 
 
Program                                                   
Vi får hjälpas åt med förslag på föredragshållare.
 
Presidenten                                              
Presidenten avslutade mötet och önskade alla en trevlig helg.
Veckobrev 2021-08-27 2021-08-31 22:00:00Z 0

Veckobrev 2021-04-23

Publicerad av Hans-Göran Karlsson den 26 Apr 2021

Presidenten hälsade alla medlemmar välkomna till dagens möte.

 

Dagens föredrag, betitlat Karl-Gustav Svingel, och det Kalla krigets Berlin. hölls av Ingrid Törnquist känd reporter från bla Sveriges Television

Birgitta Strand informerade om stipendiekonsertens utförande. Inspelade framföranden, 10 stipendiater .

Då beslut fattats om att genomföra ytterligare sommarläger på Aspan önskade sekr. att alla som har möjlighet att kontakta sponsorer för ekonomisk hjälp gärna får göra detta snarast .

Presidenten redovisade kommande föredrag och önskade att flera förslag skulle inkomma.

Nästa möte avhålles via webben den 7 maj kl. 12.oo Inget föredrag för närvarande planerat.

Presidenten avslutade mötet och önskade en trevlig helg.

Veckobrev 2021-04-23 Hans-Göran Karlsson 2021-04-25 22:00:00Z 0

Veckobrev 2021-04-16

Publicerad av Hans-Göran Karlsson den 18 Apr 2021

Presidenten hälsade alla medlemmar välkomna till dagens möte.

Ulla Leisner, dagens föredragshållare, som hade kallat sitt föredrag Kvinnans roll ur mitt perspektiv, höll ett personligt och informativt föredrag om kvinnornas liv under tidigare år.

Birgitta Strand informerde om stipendiekonsertens utförande. Inspelade framföranden , 10 stipendiater .

Då beslut fattats om att genomföra ytterligare sommarläger på Aspan önskade sekr. att alla som har möjlighet att kontakta sponsorer för ekonomisk hjälp gärna får göra detta snarast.

Presidenten redovisade kommande föredrag och önskade att flera förslag skulle inkomma.

Nästa möte avhålles via webben den 23 april kl. 12.oo då Ingrid Törnqvist pratar om Det kalla krigets Berlin

Presidenten avslutade mötet och önskade en trevlig helg.

Veckobrev 2021-04-16 Hans-Göran Karlsson 2021-04-17 22:00:00Z 0

Regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg

Publicerad av Hans-Göran Karlsson den 09 Apr 2021

Birgitta informerade om avslutningskonserten och stipendieutdelningen.
Presidenten informerade om projektet ” Rädda Östersjön ” där kontakt tagits med Karlskronaklubbarna om gemensamt agerande .Övrig klubbar i Blekinge skall kontaktas .

Lennarth Förberg , Regionsstyrelsens ordförande , berättade om 2 händelserika år efter valet . Intressant och informativt .

Program nästa möte: Ulla Leisner , Kvinnans roll ur hennes perspektiv .

Regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg Hans-Göran Karlsson 2021-04-08 22:00:00Z 0

Veckobrev

Publicerad av Hans-Göran Karlsson den 28 Mar 2021
story-thumbnail
I fredags hade vi ett klubbmöte som behandlade projekt "Rädda Östersjön" och information om hur långt vi kommit med Clubrunner och hemsida.
Veckobrev Hans-Göran Karlsson 2021-03-27 23:00:00Z 0

Att hjälpa människor med funktionsnedsättning göra sin egen musik

story-thumbnail
Musik har varit en viktig del för ett vanligt liv för studenter på musikskolan för barn med funktionsnedsättning i heder av Paul Harris i Lublin, Polen.Skolan grundades av roterande medlemmar, och serverar 20 elever med olika funktionshinder, inklusive Downs syndrom, autism och synskador.Den Rotary Club av Lublin-Centrum-Marie Curie-Sklodowska har finansierat med hjälp av Rotary Foundations matchande bidrag och Henryk Wieniawski musikaliska sällskapet, som inrymmer skolan.
Att hjälpa människor med funktionsnedsättning göra sin egen musik 2018-03-28 04:00:00Z 0 musik

Indien firar tre år utan polio

story-thumbnail
I hela Indien och i världen, rotaryklubbar firar en viktig milstolpe: Indien har gått tre år utan ett nytt fall av polio.Senaste rapporterade fall var en två-årig flicka i Västbengalen den 13 januari 2011.Att markera detta historiska triumf, rotaryklubbar belysta sevärdheter och ikoniska strukturer i hela landet med fyra enkla men kraftfulla ord, ”Indien är polio gratis”.
Indien firar tre år utan polio 2018-03-28 04:00:00Z 0

Att finna fristad

story-thumbnail
År hade Angalia Bianca sovit i övergivna byggnader över hela Chicago.Hon stal. Hon gjorde droger. Hon tillbringade tid in och ut ur fängelse för förfalskning, stöld, intrång och innehav av narkotika.Men efter att hon landat i fängelse för sjunde gången, något förändrats--Bianca visste att hon ville ha ett bättre liv.Hon visste precis hur man gör det hända.
Att finna fristad 2018-03-28 04:00:00Z 0

Rädda liv i Ghana

story-thumbnail
Vad är det som att ta ett stort team till Afrika?Det har förmodligen varit en av de mest givande upplevelserna i mitt liv.I mitten av februari började jag leder roterande medlemmar från hela den östra kusten av USA genom Ghana.Jag har försökt att ge teamet en ghanansk Välkommen som jag fått på mina tidigare resor.En stor resa är en verklig välsignelse eftersom varje person ser Ghana och vårt arbete på ett annat sätt.
Rädda liv i Ghana 2018-03-28 04:00:00Z 0
Tags