Antal medlemmar: 12

Gäster: 3 (Börje Gren dagens föredragshållare, Axel och Eivor Åberg).

Presidenten: Presidenten Kenneth Vogelius öppnade mötet och hälsade alla välkomna till dagens möte. Speciellt våra gäster och för dessa anbefallde presidenten en stor applåd för vilket också bejakades.

Övrigt: Presidenten marknadsförde årets distriktskonferens som går av stapeln den 22-24 oktober i Ängelholm. Förutom presidenten så hade också inkommande president Tommy Mårtensson för avsikt att närvara.

Presidenten redogjorde för kommande program och där DG kommer på besök tillsammans med vår AG den 1 oktober. Presidenten redogjorde för ytterligare 2 besök och dessa kommer att publiceras på Club-Runner och i vår programlista så snart datum fastställts.

Föredrag: Christa Nordin hade bjudit in dagens föredragshållare, Börje Gren, styrelsemedlem i Byanätsforum som är heltäckande i Sverige. Börje berättade att han började sin yrkesverksamma bana på F17 men att han därefter jobbat på Telub under många år och där varit med att bygga upp olika ledningsplatser för försvarsmakten. På senare år blev han ansvarig för projektet ”Sillpingefiber med omnejd”. Detta projekt tillkom eftersom de boende i området tyckte att internetkommunikationen via tex ADSL fungerade dåligt. När Eon skulle gräva ner sina elkablar i marken såg de sin chans att koppla på detta projekt via det sk ”landsbygdsprojektet” där Länsstyrelsen kunde bevilja bidrag. Starten skedde 2016 dock utan att få startsignal av Länsstyrelsen. 2017 godkände dock Länsstyrelsen projektet men utan att betala ut något bidrag förrän 2018. Ytterligare 2 år med olika kompletteringar gjordes innan äntligen den slutliga utbetalningen gjordes. Hela projektet kostade de 140 hushållen som var med i nätet totalt 8 milj. Föreningen äger fortfarande nätet och kan på så sätt styra vilka tjänster som skall finnas i nätet. Kravet från Länsstyrelsen är dock att ägande måste fortgå i 5 år innan det eventuellt kan säljas. Börje avslutade med att ett stort jobb gjorts och att nätet fungerar utmärkt idag.

Nästa möte: Presidenten avslutade mötet och önskade alla en solig och trevlig helg. Nästa möte är fredag den 17 sept på Ronneby Brunn men där föredragshållare ännu inte är klar. När/om detta blir klart kommer det att redovisas via mail.