Antal medlemmar: 13

Gäster: 2 Helen Olausson, Jan Gustavsson

Presidenten: Presidenten Kenneth Vogelius , öppnade mötet och hälsade alla välkomna till dagens möte .

Övrigt: Presidenten redovisade en ändring i förra veckobrevet avseende kostnader för Aspanlägret. Vår avgift för lägret hölls inom begärd kostnad .Sponsorintäkterna täckte dock inte denna summa , varför kostnaden får täckas på annat sätt. Ett antal hälsningar framfördes från saknade medlemmar.

Föredrag: Dagens fördrag hölls av Helen Olausson , Healer &Medium CSNU. Har bla utgivit boken Högkänslighet och Intuition.

Nästa möte: Presidenten avslutade mötet och önskade alla en trevlig helg Ev. föredrag kommer att redovisas via mail .