Presidenten                                              
Presidenten hälsade alla välkomna till det första mötet för verksamhetsåret och det första fysiska mötet på Ronneby Brunn på lång tid.  
Informerade om att Distriktsguvenör Bengt Jansson besöker oss den 1/10 tillsammans med AG Camilia Qvist.
Rapporterade om att nye världspresidenten från Indien har fokus på medlemsrekrytering och har satt mål för Rotary globalt. För vårt distrikt 2400 rör det sig om en målsättning på ca 200 nya medlemmar.

Ekonomi                                                   
Monica redovisar bokslutet för klubben, som visar på ett negativt resultat på 13 tkr för 2020. En del av förlusten härrör sig från Aspanlägret som blev något dyrare än beräknat. Gunnar Cornelius har förtydligat att Aspanlägret inte blev dyrare än beräknat. Vi fick en offert på 35.000 kr och en faktura på 34.000 kr. Det som gör att det blev ett underskott hänförs till att vi inte lyckades dra in de sponsorintäkter som vi bedömde. 
 
Sponsorer                                                 
Viktigt att sponsorernas varumärken exponeras på våra informationsmaterial och på webben.                                               
Avstämning om status för sponsringen blir på nästkommande möte. 
 
Medlemsrekrytering                                
Diskussion om vi kan starta någon form av kampanj för att öka medlemsantalet.
 
Webben                                                   
Det finns behov av att titta över våra sidor och diskutera vad vi vill med de olika kanalerna.
Vår hemsida är publik och bör ge en relevant beskrivning av vår verksamhet gentemot externa besökare. 
Vår interna information finns på ClubRunner och där kan man som medlem se fullständigt program och våra veckobrev. 
Därtill har vi ett flertal Facebook-sidor och här behöver det städas lite. 
Dessa frågor bör vi diskutera under hösten och bestämma vilka ambitioner vi ska ha.
 
Möten                                                      
Diskuterade om det kan finnas behov och intresse av att köra hybridmöten under hösten – där några deltar digitalt. 
 
Program                                                   
Vi får hjälpas åt med förslag på föredragshållare.
 
Presidenten                                              
Presidenten avslutade mötet och önskade alla en trevlig helg.