Welcome to the Rotary Club of Paramaribo

Service above Self

Paramaribo

Connects the World 

We meet In Person
Wednesdays at 6:00 PM
De Waag
Waterkant 7
1st Floor
Paramaribo,  00000
Suriname
 
Bulletins
03 juni 2020
Jun 10, 2020
NEWS

Help schoolgaande kinderen aan een gevulde schooltas. Dit kunt u doen door spullen of geld te doneren. Een mooi initiatief van Interact Club of Paramaribo als steun in de rug aan degenen die dat kunnen gebruiken. Iedere bijdrage maakt een verschil dus schroom niet!

RCP lanceert tassen project
om Single Use Plastic (SUP) tegen te gaan in Suriname
 
Wereldwijd is het eenmalig gebruik van plastic materiaal een steeds groter wordend probleem. Ongeveer 40% van al het plastic dat wij gebruiken bestaat uit plastic dat eenmalig wordt gebruikt en dan wordt weggegooid. Dit gebruik is bekend als “Single Use Plastic”of SUP. Echter is de impact hiervan op het milieu en de volksgezondheid enorm schadelijk. Er zijn landen die ertoe zijn overgegaan om het gebruik van deze SUP bij wet te verbieden. Ook Suriname is bekend met het SUP probleem. Gelukkig zijn er winkeliers die op eigen initiatief ertoe zijn overgegaan hun klanten te laten betalen voor de SUP Bags, waardoor er minder worden gebruikt en dus minder SUP Bags afval ontstaat. Helaas blijkt de bewustwording van onze burgers onvoldoende om dit probleem adequaat aan te pakken. Rotary Club of Suriname (RCP) wil graag een bijdrage leveren in het vergroten van het bewustzijn van de burgers over de schadelijke effecten van SUP Bags en gaat donderdag 20 augustus van start met het project “Promotie van het reduceren van het gebruik van Single Use Plastic Bags”. Het betreft een awareness campagne over SUP via social media. Voor deze awareness campagne heeft RCP de  medewerking van bekende influencers, te weten: Tessa Sendar aka #TNN, Ivan Tai-Apin, Kayleigh Tseng Ching Lien, Vishant Poeran, Huan Graanoogst, Ana De Souza, Thirza King, Gail Eijk, Thersa Wong Swie San, Don Gill, Shaquille Marcus, Sidney Grunberg en Jean Luc van Charante.
Zij zijn allen erg enthousiast en willen graag op een creatieve manier hun eigen bijdrage leveren aan de bewustwording van onze burgers over een gezond en schoon milieu.
Voor deze campagne is er een speciale boodschappentas van recycled materiaal ontworpen met een pakkend design, die via social media zal worden gepromoot.  
RCP is zich ervan bewust dat de aanpak van bewustwording over het schadelijk effect van SUP Bags een nationale aanpak moet zijn en hoopt met deze virtuele campagne een bijdrage te kunnen leveren aan gedragsverandering ter stimulering van het gebruik van duurzame boodschappentassen, in plaats van SUP Bags.
 
Felicitaties aan de dames van Interact met het slagen voor het eindexamen! Op naar de volgende fase. Jullie gaan een leuke en spannende tijd tegemoet, succes!
 
 
 
OUR Meetings
 
 
On July 15. 2020 like .......   smiley smiley
 
 
 
 
or on July 22, like .......  sad sad
 
 
 
 
 
               
        Installation of DG Henri by PDG Malcolm Edwards
 
 
               
                                     PDG Henri & Leger des Heils
 
“A lifetime of Service Above Self”
 
“Service AboveSelf”, onbaatzuchtige inzet voor de gemeenschap en de medemens, is het motto van alle Rotaryclubs over de gehele  wereld  Het is niet een ieder gegeven om 50 aaneengesloten jaren als Rotarian
de gemeenschap te mogen dienen . De Rotary Club of Paramaribo gedenkt vandaag voor het eerst in haar geschiedenis een uniek gouden jubileum van 50 jaar lidmaatschap en wel van Rotarian Henri Guda !
 
Op 15 juni 1970 werd  de heer H.A.M. (Henri) Guda op 36- jarige leeftijd geïnstalleerd als Rotarian van de Rotary Club of Paramaribo. De Rotary Club of Paramaribo bestaat ruim 67 jaar en is daarmee de oudste Rotary club van Suriname en was tot voor kort tevens de oudste club van het Rotary District 7030.
 
Rotarian Henri  Guda is een actieve en betrokken Rotarian en in het jaar 1988-1989 werd  hij gekozen als President van de Rotary Club of Paramaribo. Acht jaren hierna en wel in het jaar 1997-1998 werd hij de eerste District Governor (DG) van Surinaamse komaf. In deze functie heeft hij ons lande op waardige wijze uitgedragen en de weg geplaveid voor degenen na hem.
 
Rotarian Henri Guda heeft vele duurzame activiteiten en gemeenschapsprojecten geïnitieerd, waaronder de Rotary Vocational Excellence Award (RVEA), het reactiveren van de Nationale Kunstbeurs (NK)
en de jaarlijkse sponsoring van de kerstpakketten actie van het Leger des Heils
 
Uit het bovenstaande mag blijken dat Henri Guda een Rotarian in hart en nieren is met  “A lifetime of Service Above Self”.
 
 
 
 
Achtergrondinformatie.
 
Op 24 Oktober a.s. is het World Polio Day. In het kader hiervan zal er op 19 Oktober 2019 de Oase-Marisa-Rotary Wandelloop  worden georganiseerd met als doel om awareness te creëren voor
de eindstrijd tegen Polio en een gezonde leefstijl te promoten. Polio (myelitis) is een ernstige en besmettelijke infectieziekte, veroorzaakt door het poliovirus. De ziekte wordt ook wel kinderverlamming genoemd. Besmetting met poliomyelitis kan een dodelijke afloop hebben. Polio is in veel landen uitgeroeid vanwege diverse vaccinatieprogramma's. Echter komt het in sommige landen nog voor en is het van groot belang dat de awareness waarom kinderen op jonge leeftijd gevaccineerd dienen te worden. Rotary International is al meer dan 30 jaar een belangrijke partner in deze wereldwijde Polio eradication campagne:  "End Polio now" en heeft in deze eindstrijd de hulp nodig van alle Surinamers.
 
Een healthy lifestyle is een must voor elke Surinamer. Om een gezonde levensstijl te promoten zal
er op 19 Oktober eveneens een Healthbeurs georganiseerd worden. Rotary Suriname heeft als
één van haar speerpunten het promoten van een gezonde levensstijl om hierdoor chronische ziekten te voorkomen. Voor het jaar 2019 is metname Diabetes onze focus.
 
Wat kunt u verwachten tijdens de Healthbeurs:
# Gratis metingen (bloeddruk, BMI etc.)
# Informatie van gerenomeerde dietisten tav een goed eetpatroon
# Informatie en presentaties van verschillende medische specialisten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, enz.
# Massages
# Informatie over alternatieve geneeswijzen
# Verschillende sessies zoals YOGA, Aerobic en andere sportactiviteiten
# Verkoop van gezonde snacks en smoothies ..  En nog veel meer……….
 
Tijdens deze beurs zal eveneens de awareness voor een groene leefomgeving gepromote worden. Het verminderen van het plastiek gebruik door de Surinaamse bevolking zal inhouden dat het milieu minder belast wordt.
 
Datum:            19 Oktober 2019
 
Health Beurs:  16:00 - 21:00u
 
Wandelloop:   18:00-19:00u
Route:               5,4 km
Lokatie:               Oase
Prijs t-Shirt:        SRD 30,00
Verkoop T-shirts bij vereniging Oase, de filialen van Optiek Marisa en Rotary Suriname.
 
Dear Fellows and visiting Rotarians, 
 
Our club will not host regular meetings on April 24 and May 01, 2019.
For make ups please visit Rotary Club Central (Wednesday) or Rotary Club Paramaribo Residence (Thursday), both at the Rotary Building "De Waag" @ 18:00h.
 
 
To visiting Rotarians:
 
Please be aware that our weekly Wednesday meeting will be
November 28:  Business Meeting with Fellowship @ Het Rumhuis, Cornelis Jongbawstraat (SAB)
 
 
Board of the Rotary Club of Paramaribo, FY 2018 -2019 
 
PERSBERICHT
 
Paramaribo, 20 juli 2018
 
 
Op 21 juli 2018 is het 65 jaar geleden dat de eerste Rotary Club in Suriname werd opgericht: de Rotary Club of Paramaribo (RCP). Door de jaren heen hebben de Rotarians van RCP zich erg ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de Surinaamse samenleving in het bijzonder en aan een betere wereld in het algemeen. Daar zijn zij tot nu toe wel in geslaagd. Wie terugkijkt op de afgelopen decennia weet dat de Rotary in Suriname kan bogen op een indrukwekkende lijst van projecten die zij hebben helpen realiseren. Of  het nu gaat om de lesmethode voor de lagere school, !Opo yu ay, waarbij verkeer- en milieuonderwijs geïntegreerd zijn;  een waterzuiveringsinstallatie te Lebidoti;  een zeepfabriek in Guyaba of een bijdrage aan de Pacemaker Bank: Rotarians hebben daar hun schouders onder gezet.
 
‘Service above Self’is het wereldwijde motto van Rotary International. De Rotary Club of Paramaribo heeft steeds getracht zich hieraan tehouden. De fellows van deze club hebben met niet aflatende inzet getoond mens en maatschappij te dienen door het uitvoeren van vele geslaagde gemeenschapsprojecten en te helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in Suriname.
 
Een 65-jarig jubileum wordt ook wel een briljanten jubileum genoemd. De RCP-voorzitter voor het jaar 2018-2019, Gerard den Dekker, vergelijkt Rotary met een briljant: “We willen uitblinken, we willen schitteren, en iedere Rotarian is, net als iedere briljant, uniek. Dat is het bijzondere van de Rotary: verschillende karakters, beroepsgroepen en achtergronden. Wij zijn een dienende Rotary-eenheid-in-verscheidenheid.”
 
Inmiddels zijn er in Suriname drie Rotary Clubs met in totaal iets meer dan 200 leden, Rotarians genaamd. Rotary Club of Paramaribo is de oudste van deze drie, daarna volgt Rotary Club of Paramaribo Central (1977) en ten slotte Rotary Club of Paramaribo Residence (2002). Ook zijn er voor de jong volwassenen, van 18-30 jaar, drie Rotaract Clubs en voor de jongeren van 14-18 jaar zijn er twee Interact Clubs.
 
De eerste Rotary Club ter wereld is opgericht in 1905 door de advocaat Paul Harris, uit Chicago, Verenigde Staten. De naam Rotary is afgeleid van het feit dat de bijeenkomsten bij rotatie plaatsvonden op het kantoor van steeds andere leden. Meer dan een eeuw verder zijn er vandaag de dag 35.000 Rotary clubs, met 1,2 miljoen leden, in meer dan 220 landen en geografische gebieden.
De clubs zijn gegroepeerd in ongeveer 530 districten. Suriname behoort tot district7030.
 
 
 

Een staande ovatie wanneer zij de Royal Ballroom van Torarica wordt binnengeleid en ook aan het eind van de minidocumentaire over haar karakter en kunde. En nog een keer aan het eind van haar toespraak. Doctor Maria ‘Marie’ Elizabeth Levens is dinsdagavond voor haar uitzonderlijke verdiensten op onderwijsgebied, in binnen- en buitenland, met de Rotary Vocational Excellence Award onderscheiden. De award is voor de 24e keer uitgereikt door de Rotary Clubs van Suriname. 

Deze onderscheiding, tijdens een bijzondere joint meeting toegekend door de drie Rotary clubs in Suriname n.l. – Rotary Club Paramaribo Central die bij deze 24e editie als gastheer optreedt, – Rotary Club Paramaribo en – Rotary Club Paramaribo Residence, werd in 1993 voor het eerst uitgereikt aan een uitverkoren Surinamer als voorbeeld figuur voor komende generaties. Toen 25 jaar geleden Past District Governor Henri Guda, ondersteund door enkele mede fellows, de mening was toegedaan dat het in Suriname tijd was voor een plechtige vorm van erkenning van personen, werd deze Award een feit.

 

 
Datum:            27 october 2017
Start:                19.00 uur voorafgegaan door een warming-up
                          en verder “optuigen” van T-shirt, kopen van Glow in the Dark spullen en
                          gezicht met Glow in the Dark op OASE
Route:               5,4 km
Inschrijfgeld:    SRD 25 / Bij inschrijving – U ontvangt dan 1 T-Shirt en 1 “Glow in the Dark” item.
 
 
Plaats van inschrijvingen:
 • OASE / tevens verkoop van “Glow in the Dark” items
 • Alle filialen van Optiek Marisa / tevens verkoop van “Glow in the Dark” items
 • Middels speciale groeps inschrijfformulieren bij de Rotary Clubs en OASE
 • Individuele Rotarians kunnen zich wenden tot de commissie leden van de respectievelijke Rotary Clubs
Bijgesloten treft u de flyer.  
 
 
Hoe kunt U als Rotarian Uw bijdrage leveren?
a.       U neemt samen met uw familieleden, vrienden, kennissen enzovoort deel aan
          deze spetterende wandel en trimloop.
b.       U moedigt uw medewerkers aan om ook samen met u deel te nemen aan de wandel- en trimloop.
          Bijgesloten treft u het inschrijfformulier.     
          De deadline voor inzenden van dit formulier is vrijdag 13
          October a.s..  Dit formulier kunt u laten rondgaan en ophangen binnen uw bedrijf.
c.       U maakt als echte Rotarian het verschil en u sponsort enkele kinderen uit een kindertehuis.
          U kunt aangeven hoeveel kinderen u zal sponsoren door een reply email terug te sturen.
          De Rotary Club of Paramaribo wil 150 kinderen sponsoren.
 
Steun wederom het goede doel!
 
Voor nadere informatie en het toezenden van het inschrijfformulier kunt u contact opnemen
met Marvin van Lierop (Polio Chair Rotary Club of Paramaribo).
 
Namens de "END POLIO NOW" Wandel- en Trimloop commissie,
Marvin van Lierop,
Raoul Akrum,
Tony Chang
 

 

 
Farchanda, aug. 2014, Winner Rotary VOJ Excellence Award
 
 
Farchanda, juli 2017, Award Natuurkunde Olympiade
 
 
 
Rotary Club of Paramaribo, July 01 2017
  *  President                         Ravi Patandin
  *  Treasurer                      Rick Soedamah
  *  Secretary               Sharon Mac Donald
  *  1st Sergeant at Arms        Sjoerd Poort
 
 
 

PRESIDENTIAL MESSAGE

John F. Germ

JOHN F. GERM

PRESIDENT 2016-17

JULY 2016

Today, we look ahead toward a Rotary year that may one day be known as the greatest in our history: the year that sees the world's last case of polio. Wild poliovirus caused only 74 cases of polio in 2015, all of them in Afghanistan and Pakistan. As we continue to work tirelessly toward our goal of eradication, we must also look beyond it: preparing to leverage our success into even greater successes to come.

It is tremendously important to Rotary's future that our role in the eradication of polio be recognized. The more we are known for what we've achieved, the more we'll be able to attract the partners, the funding, and, most important, the members to achieve even more. We're working hard at RI headquarters to be sure that Rotary gets that recognition. But it can't all happen in Evanston. We need you to get the word out through your clubs and in your communities about what Rotary is and what we do. We need to be sure that our clubs are ready for the moment when polio is finally eradicated – so that when people who want to do good see that Rotary is a place where they can change the world, every Rotary club is ready to give them that opportunity.

We know that if we want to see Rotary Serving Humanity even better in the years ahead, we'll need more willing hands, more caring hearts, and more bright minds to move our work forward. We'll need clubs that are flexible, so that Rotary service will be attractive to younger members, recent retirees, and working people. We'll need to seek out new partnerships, opening ourselves more to collaborative relationships with other organizations.

Looking ahead, we also see a clear need to prioritize continuity in our leadership. We in Rotary are all playing on the same team, working toward the same goals. If we want to reach those goals together, we all have to move in the same direction – together.

Every day that you serve in Rotary, you have the opportunity to change lives. Everything you do matters; every good work makes the world better for us all. In this new Rotary year, we all have a new chance to change the world for the better, through Rotary Serving Humanity.

STORIES
Meeting
RCP Club Meeting
Datum
Woensdag 18 november 2020
Tijd
19:00 – 20:00 uur
Locatie
Surinaamsch Rumhuis 
Club Bulletin
Nr. 18 – RY 2020 – 2021 
 
Ledental
67
Honorary Members
6
Exempt
13
Required to attend
60
Gasten
6
Aanwezige fellows
24
Exempt aanwezig
2
Makeups (assigned to this meeting)
10
Attendance:
(ná verwerking make-ups)
58%

 
Agenda 
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Presentatie Interact Club CaNW
 4. Presentaties over dementie en joyful ageing door dr. Kristine Luckham en dr. Tony Chang.
 5. Rondvraag
 6. Sluiting
 

1.     Opening

1.1.  Gasten/partners in service: 

Dr. Kristine Luckham, gastsprekers
Interact Club of Paramaribo CaNW: 
President Daniel Hilversum
VP Araisa Poese
Secretary Nicole Gopie
Eric U-A-Sai, Rotary Club Groningen-Oost
Sila Kisoensing, fellow van RCPR
 

2.     Club Mededelingen - Secretary

 

2.1.  Uitlandig:

Ben: 2 weken

2.2.  Afzeggingen voor deze meeting: 

Reinoud
Nessa
Rabin
Lucien
Arianne
Kim
Iman
 

2.3.  Make-Ups (11 – 17 nov)

Naam
Make-up Event
Datum
Janine
VEA
6, 10, 13 nov
Sharon
Interact Project Management Training New director Finance and Environment
12 nov
Cees, Anand G.
D7030 The Rotary Foundation Meeting
14 nov
Nessa
VEA
16 nov
Nicole, Gerard dD
Meeting Henk van der Swan, ambassadeur NL
18 nov
 

2.4.  Ingekomen correspondentie: 11- 17 nov

Uitnodiging D7030: Special session: Transforming the Way We Eat: donderdag 19 nov. Reeds doorgestuurd.
 

2.5.  Uitgaande correspondentie: 11- 17 nov

3.     Mededelingen

Pres: dank aan het Rumhuis van SAB voor de aangeboden Rumtasting van de speciale Srefidensi rum, geproduceerd ter gelegenheid van 45 jaar onafhankelijkheid Suriname
Dave: Donatie aan RGD op maandag 16 november j.l. Gerealiseerd in de samenwerking tussen RCP en Coca Cola. Door Coca Cola is een grant beschikbaar gesteld van USD 50.000 speciaal voor lokale Covid-19 support, waarbij RCP de besteding van deze gelden realiseert en de gelden beheert. Afgelopen maandag de overdracht van enkele artikelen aan de RGD voor de Covid-19 testlocaties. Groot project is thans gaande met Sylvia om handsanitizers op bulkniveau te produceren en distribueren. 
Pres: fellowship event te Akyra, Bigi Pan gepland in het laatste weekend van November wordt verschoven naar feb 2021.
Nancy: fundraising event - Doksa Challenge wordt gehouden op zondag 29 november. Een kaart kost SRD 250 voor volwassenen, SRD150 voor kinderen, dit is inclusief de doksa roti. Kids kunnen zwemmen, er zijn lifeguards. Er worden ook hamburgers en frietjes verkocht. Er kunnen maximaal 60 gasten zijn, dus geef je snel op.
Pres: Woensdag 25 november is Srefidensi, dus geen RCP clubmeeting.
Save the date! RCP X-mas dinner op woensdag 16 december. Nadere details volgen.

4.     Presentatie Interact Club CaNW

President Daniel introduceert het bestuur en team van directors van Interact Club CaNW. Er is een nieuwe director, van Environment, Gaithan Gajapersad.
 
Goals:
Raising the club to a new level.
Having a more sustainable impact.
Gaining more national and international recognition.
 
Theme: having fun while working hard. Onze doelen zijn pittig, maar niets is onmogelijk met hard work. Having fun is ook belangrijk.
Changes: enkele fundamentele veranderingen die we hebben aangekaart: 1) documentatie is een belangrijk onderdeel, wij gaan meer zaken documenteren. Wijzigen van de statuten, deze zijn toe aan een update, 2) Passwords: we hebben moeite gehad om in te loggen op onze Social Media accounts omdat wij de passwords niet kenden etc. 3) Communicatietraject intern goed vastleggen. 4) Planning: de Rotary Citation goals zijn verdeeld over de verschillende commissies. De directors gaan met hun commissies de plannen uitwerken en presenteren aan de leden zodat zij ook input kunnen geven. Uiteindelijk stemmen de leden over de projecten. 
Nieuwe Commissie: Commissie Environment. Hierbij anticiperen wij op de 7e pillar van de Rotary. 
Ons grootste project dit jaar, is nog in de planningsfase: CaNW Green Project: samenwerking met jongeren sociale clubs om een goede bijdrage te leveren aan onze environment. 
 
Pres Daniel geeft een overzicht van de Club statistics en de finances. Veel leden komen nu van het AAHA, en ze gaan eraan werken om meer leden van de andere middelbare scholen te werven. Dit jaar een andere wijze van het plannen van projecten: we willen inspelen op wat actueel is in de wereld. We hebben 16 uit de 20 citation goals gekozen. Deze zijn opgenomen in het jaarplan. Elke goal wordt uitgewerkt in een project. 
Hij laat kort een overzicht zien van de verschillende projecten.
Ze zitten nu op 48 inclusief prospects, en hun target is 60 leden.

5.     Presentaties over dementie en joyful ageing door dr. Kristine Luckham en dr. Tony Chang.

Tony introduceert dr. Kristine Luckham, klinisch geriater, werkzaam in het AZP. Ze is tevens voorzitter van Stichting Alzheimer Suriname.
 
Dementie is een hersenziekte. Het is geen normaal onderdeel van het ouder worden. Alzheimer is een vorm van dementia. Dementie is een parapluterm voor meer dan 50 vormen van hersenziekten die te maken hebben met cognitieve beperkingen. Dr. Luckham legt uit hoe de hersenen werken en hoe zenuwcellen, uitlopers, neurotransmitters, en designated areas connected zijn om de volledige aansturing vanuit de hersenen te realiseren. Voor de verschillende functies van de hersenen zijn er verschillende onderdelen. Dus als een onderdeel kapot is, valt ook de functie uit. Als een hele groep van cellen met 1 functie kapot gaat, dan valt de functie uit.
 
Wat wij uiteindelijk zien bij dementerenden is een combinatie van hun eigen persoonlijkheid, hun levenservaring, hoe de omgeving op hen reageert, en het effect van welke delen van hun hersenen wel/niet fungeren. Dementerenden hebben constante ruis van niet precies weten wie de mensen om hen heen zijn, herkennen wat er om hen heen gebeurt, waarmee ze bezig zijn.
 
Wij zijn de oplossing, wij moeten ervoor zorgen dat mensen het begrijpen, dat mensen hulp nodig hebben, dat er voorlichting komt, acceptatie komt. Een gecalculeerde schatting is dat 1 op de 10 mensen in Suriname dementia heeft. In Nederland is het 20%. Met een healthy lifestyle kan je dementia voorkomen. Alzheimer komt door een ophoping van eiwitten. Een patiënt met dementia: 1) behandeling van het ziektebeeld zelf, de dementia zelf, 2) behandelingen van de uitingen van de ziekten. Het probleemgedrag is prima te behandelen. Het ziektebeeld zelf hangt deels af van de vorm zelf. Er zijn 4 medicijnen en combinaties hiervan en het beschermt de normale hersenen en laat deze beter werken, de afbraak wordt afgeremd. Dementie is niet te genezen, maar het is absoluut af te remmen. Niet alle vergeetachtigheid is dementia, het is dus heel belangrijk dat we het onderzoeken. 
 
Tony gaat in op de doelstellingen van het Bigisma project. Het hoofdthema is ageing with joy oftwel Joyful Aging. En wij geven daarbij extra aandacht aan dementia. Tony confronteert ons met het beeld dat men in het algemeen heeft van ouderen (minimaal 12% van onze samenleving, 72,000 mensen). Vanaf een bepaalde leeftijd krijgen we in Suriname een vervaldatum. Hij wijst op het belang van ouderen in de gemeenschap, op hoe wij onze perceptie van ouderen, ouder worden, kunnen veranderen. Hoe ervaren ouderen deze Covid periode? Angst. Stress, ze blijven in huis, kunnen niet aan hun geld komen, weinig contact met kinderen en kleinkinderen, geen sociale contacten meer. Eenzaamheid treedt op. We moeten hen ondersteunen in het wegwijs maken in de modern technologie. Hoe ga je om met internet. Pinpas gebruik. Activiteiten: spotjes, presentaties over dementia op TV, fellowship activiteit voor onze eigen oudere fellows.

6.     Loterij. 

Prijs is afkomstig van Janine, een heerlijke bojo. Opbrengst is SRD 1450. Lot wordt getrokken door dr. Luckham, de winnaar is Pieter. Opbrengst pin verkopen: SRD 200. 

7.     Attendance

42% vóór verwerking van make-ups.

8.     Rondvraag

9.     Sluiting

Dank aan de fellows voor participatie aan deze meeting, fysiek en via Zoom. De aanwezigen m.u.v. de Interactors worden uitgenodigd voor de Rumtasting van de Srefidensi Rum. President Nicole sluit de vergadering om 20:25 uur. 
Meeting
RCP Club Meeting
Datum
Woensdag 4 november 2020
Tijd
19:00 – 20:00 uur
Locatie
Surinaamsch Rumhuis 
Club Bulletin
Nr. 16 – RY 2020 – 2021 
 
Ledental
67
Honorary Members
6
Exempt
13
Required to attend
60
Gasten
2
Aanwezige fellows
31
Exempt aanwezig
1
Makeups (assigned to this meeting)
11
Attendance:
(ná verwerking make-ups)
71%

 
Agenda 
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Club Mededelingen
 4. Presentatie getiteld “Explaining Elections in the U.S.” door Deputy Chief of Mission Michael Keays (bijgestaan door Aaron Jensen: the head of the Political and Economic Section at the U.S. Embassy)
 5. Discussie over de impact van de verkiezingsuitslag, geleid door fellow Bryan Renten
 6. Rondvraag
 7. Sluiting
 

1.    Opening

 
Welkomstwoord. President Nicole verwelkomt de gasten en in het bijzonder onze gastspreker dhr. Keays, Deputy Chief of Mission of the US Embassy.
 

1.1. Gasten/partners in service: 

Michael Keays: Deputy Chief of Mission

Aaron Jensen: the head of the Political and Economic Section at the U.S. Embassy

PiS: Anjani Boetius,

Mohamed Aftab Karimullah: zwager van Wilfred is momenteel op bezoek uit de VS.

2.    Club Mededelingen - Secretary

 

2.1. Uitlandig:

 

2.2. Afzeggingen voor deze meeting: 

Rabin
Ravi
Sharon
 

2.3. Make-Ups (29 okt – 3 nov) 

Naam
Make-up Event
Datum
Djaienti, Nicole
4e Sessie Webinar Serie "Women in Rotary
30 okt
Mikel 
Interact ALV
31 okt
18 fellows
Fellowship @ Houttuyn Resort
1 nov
Nicole
Meeting Presidents RCPC en RCPR
2 nov
Sharon
Interact Board Meeting
3 nov
 

2.4. Ingekomen correspondentie: 29 okt – 3 nov

3 nov: Event Invitation for Rotary Zones 33 & 34 Virtual Leadership Summit 2020 by DG Lisle Chase.
2 nov: NK: Uitnodiging launch Suriname International Art Fair op 5 nov.
 

2.5. Uitgaande correspondentie: 29 okt – 3 nov

3.    Mededelingen - President

3.1      31 oktober e-mail ontvangen van PDG Lara Quentrall – Thomas, District 7030 Grants Chair: Namens District Governor Lisle Chase. RCP heeft een District Grant aangevraagd voor het project SUMUN 2021. Toegekend is het bedrag USD 3,650. We zijn hier erg blij mee, aangezien wij tijdens de PETS reeds waren geïnformeerd, dat er dit Rotary jaar een lager bedrag beschikbaar is voor District Grants, verder dat er een erg kritische evaluatie zou zijn van ingediende aanvragen. Dat hebben wij ook ondervonden. De aanvraag hebben we moeten herzien n.a.v. de ontvangen kritiekpunten en opnieuw moeten indienen. Verder was onze verwachting niet hoog. Wij weten dat de SUMUN een geweldig project is, maar onze club heeft in RY 2018-2019 reeds een district grant gehad voor de 1e SUMUN 2019. Vorig jaar is het IPP Dave ook gelukt een District Grant binnen te halen voor het Project Cloud Education. Waarom wij dit jaar toch zijn gegaan voor een DG voor SUMUN en niet voor een ander project, is omdat SUMUN vorig jaar reeds was aangevangen, maar na het 1e weekend is stopgezet vanwege Covid in Suriname. Belangrijk is dat we voor het 3e opeenvolgend jaar een District Grant toegewezen krijgen, wat aantoont dat we als club kunnen voldoen aan alle daarvoor gestelde criteria en dat we onze zaken op orde hebben. Dank aan fellows Gerard dD en Patrick voor hun hulp bij de DG aanvraag.
 
3.2      Terugblik bite-size op fellowship event van zondag 1 november op Houttuyn. 
Was een gezellig samenzijn op het buitenterras van het resort. We hebben in de openlucht en aan de Suriname rivier gezeten en genoten van de zonsondergang en de fellowship. Fellow Gerard Alberga was er met partner in service Jennifer, ook een aantal partners in service die fellows zijn van RCP Central en RCP Residence. We hebben een loterij gedaan met leuke prijzen, waaronder een Engelse bol gesponsord door Nancy, wijn gesponsord door Nessa, en een massage gesponsord door Houttuyn. Was een geslaagde fellowship activiteit.
 
3.3      Van de Voorzitter van onze Milieu Cie Cultuurtuin, fellow Ravi, is bericht ontvangen, dat de overheid, via het ministerie van LVV, heeft besloten om een nieuw bestuur voor Stg STINAPA te installeren. Daarbij is onze Fellow Djaienti als voorzitter voorgesteld en door de RvM goedgekeurd. De installatie van het nieuwe bestuur vindt plaats op 6 november. Zij is niet vanuit Rotary voorgedragen of uit die hoedanigheid gekozen, maar op persoonlijke titel. Wij feliciteren Djaienti met haar benoeming, wensen haar veel succes toe en zullen haar hierin uiteraard volledig in ondersteunen.
 
3.4      Vandaag is de launch geweest van het BigiSma project. President Nicole geeft aan dat vandaag de social mediacampagne van start is gegaan. Er is een persbericht uitgestuurd en dit is ook al door Starnieuws gepubliceerd.
 

Uitreiking PHF Certificaten aan Bryan en John door IPP Dave.

 Fellow John heeft in RY 2019-20 een PHF ontvangen voor zijn werk voor Stichting Autisme in de afgelopen 5 jaren. Hij ontvangt hierbij alsnog het bijbehorende certificaat. Fellow Bryan krijgt een PHF en bijbehorende certificaat voor het uitdragen van de Rotary values bij de uitvoering van zijn taken als voorzitter VSB (met name de strijd tegen onrecht en corruptie in onze samenleving) en onder andere voor het opzetten van het onafhankelijk waarnemingsinstituut voor de verkiezingen in mei van dit jaar. Fellow Bryan is een van de weinige spreekbuizen die ten behoeve van de samenleving op een nette richtige manier zaken aan de orde heeft gesteld ten aanzien van de voormalige regering.

Uitreiking Rotary Citation RY 2019-2020 aan IPP Dave door Pres. Nicole.

 Onder leiding van IPP Dave en zijn bestuur heeft RCP ondanks de uitdagende periode vanaf medio maart voor het afgelopen Rotary jaar toch de Rotary Citation Gold behaald! Namens de club feliciteert Pres Nicole hen met dit prachtige resultaat.

Introductie Gastspreker door Reinoud. 

Reinoud blikt erop terug hoe het idee is ontstaan voor deze US Election night, waarom het belangrijk is, en introduceert de gastspreker.

4.    Presentatie getiteld “Explaining Elections in the U.S.” door Deputy Chief of Mission Michael Keays (bijgestaan door Aaron Jensen: the head of the Political and Economic Section at the U.S. Embassy)

 
Michael Keays explains the election process to us. There is nothing in the constitution that says that you have to have the results the night that you count the results. Elections will always be between November 2 and November 8. The current results are predictions, based on the ballots that they have already opened up and exit polls. These help the news agencies to make a prediction. Until December when congress will vote, we don’t know officially who the winner is. Last night at 2 AM seven states had not been counted yet. In the meantime, Wisconsin has been declared for Biden. The remaining 6 are considerable states. Washington DC does not have representation in Congress, but they do have 3 electoral votes. The way the founding fathers designed the constitution, there was a concern that the big states would gobble up the small states. They wanted a checking balance. So, a state like NY would have a significant number of electoral votes, whereas a state like Rhode Island would only have 1 representative, California has 55 votes. They were trying to balance it out. It has been a long debate whether the electoral college is outdated and whether it should be the popular vote that should decide. 
 
There is no direct democracy in the US. We elect electorates who then vote the way we ask them to vote. But what happens in December when some electorates decide to vote for the other candidate instead of who they had said they would vote for? There are no obligations. We have fortunately never had a scenario where electorates have rebelled in such a way that it changes the outcome. There is a move in some states to allow 16 years old to vote. There is a constant movement to get rid of the electoral college and move to the popular vote. 
 
We have 6 states that have not yet been counted. All the political pundits are trying to determine which state will go to whom. The fact is that we don’t know until they have been counted.
 
How do you become an electorate? Usually it is the party that elects them. Usually the electors are very loyal citizens who have been with the party for many years, they go to all the conventions. A US Government officialcannot be an elector and both parties have a list of electors. So whichever party wins that State, those electors will vote. The moment an elector is elected he/she is independent and can vote for whomever they want. However, since they are party loyalists, they are unlikely to vote for someone else. In the constitution there are no references to parties.
 
The number of representatives that you have in a state is based on the population of the state. And every 10 years there is a census. As the states grew, the congress grew.
 
Since 1929 we have only had 435 representatives. The number of representatives has not grown since that time. So, they shift the number of representatives between the states. 2 senators for each state. The house of representatives and the senate balance each other out. 50 states, that means 100 senators. 1/3 gets elected one year and then 1/3 the next etc. This does slow down the ability of our Government to do things.
 

Dank aan de gastspreker door Arianne. Arianne bedankt de gastspreker voor de interessante presentatie en discussie en overhandigt beide vertegenwoordigers van de US Embassy een cadeautje namens de RCP.

5.    Discussie over de impact van de verkiezingsuitslag, geleid door fellow Bryan Renten.

 
Onder de aandacht van de fellows wordt gebracht dat er geen politieke vragen mogen worden gesteld aan de vertegenwoordigers van de US Embassy.
 
Stellingen:
1. De winst van Trump zal niet van invloed zijn op Suriname en de recent aangehaalde banden zullen verder worden verstevigd 
2. De winst van Biden zal leiden tot heroriëntatie van internationale politiek en zal nadelig kunnen uitvallen voor Suriname
 
Er volgt een interessante discussie waarbij de meerderheid van de fellows verwacht dat Biden zal winnen. Ook zijn er fellows die het met beide statements eens zijn.

6.    LOTERIJ

. Lot getrokken door John, Winnaar Anton. Lot getrokken door Bryan, Winnaar Kurt. Lot getrokken door Dave, Winnaar Kurt Lot getrokken door Michael Keays, Winnaar dhr. Mohamed Aftab Karimullah. Opbrengst is SRD 1650.

7.    Viren geeft aan dat er een virtuele Natuurkunde Olympiade zal worden gehouden. Deze is niet toegankelijk voor het publiek.

8.    Attendance

52.5% vóór verwerking van make-ups.

 

9.    Rondvraag

 

10. Sluiting

Dank aan de fellows voor participatie aan deze meeting. President Nicole sluit de vergadering om 20:30 uur.
 
 
 
 
 
Meeting
RCP Club Meeting
Datum
Woensdag 14 okt 2020
Tijd
20:00 – 21:00 uur
Locatie
Zoom Meeting
Club Bulletin
Nr. 13 – RY 2020 – 2021 
 
Ledental
67
Honorary Members
6
Exempt
13
Required to attend
60
Gasten
0
Aanwezige fellows
38
Exempt aanwezig
1
Make-ups (assigned to this meeting)
6
Attendance:
(ná verwerking make-ups)
74%

 
Agenda 
 1. Opening
 2. Club Mededelingen
 3. Mededelingen
 4. Presentatie Resultaten Member Survey door Mirdita Elstak
 5. Presentatie "De Effecten van Covid-19 op de Luchtvaartsector" door John de Miranda
 6. Five Minute Talk: Nationale Kunstbeurs 2020 door Michel Brahim
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
 9. E-Fellowship t/m 22:00 uur
 
Opening

1.1.  Gasten/partners in service: 

2.     Club Mededelingen - Secretary

 

2.1.  Uitlandig: Ravi.

 

2.2 Afzeggingen deze meeting: Kimberly

 
 

2.3.  Make-Ups (1 – 14 okt)

Naam
Make-up Event
Datum
 1. Rick
Interact Meet bestuur-directors
4 okt
 1. Voltallig Bestuur, AG Djaienti, Pieter, Rabin, Patrick, Sylvia, Tony, Amanda, Raoul
Meeting RCP Board & Chairs - DG Lisle
5 okt
 1. Rick Sharon
Interact Meet bestuur-directors
6 okt
 1. Amanda, Iman
Membership Cie RACP Bespreking
6 okt
 1. Tim, Nancy, Kim
Public Image Training
7 okt
 1. Jean-Luc, Amanda, AG Djaienti
Meeting Rotaract - DG Lisle
9 okt
 1. Rick Sharon Michelle Jean-Luc, AG Djaienti
Meeting Interact - DG Lisle
9 okt
 1. Amanda
RACP ALV
10 okt
 1. Rabin Iman Kenneth Amanda Arianne Sharon
VOJ Meeting
11 okt
 1. Amanda
RACP en ADRR
12 okt
 
 

2.4.  Ingekomen correspondentie: 1 – 14 okt

1 okt: condoleances van RACP President Novijani aan de RCP en in het bijzonder fellow Gerard den Dekker.
5 okt: uitnodiging final seminar Women in Rotary
8 okt: Nieuwsbrief Vereniging Dyslexie Suriname
10 okt: Thank you e-mail van DG Lisle Chase
 

2.5.  Uitgaande correspondentie: 1 – 14 okt

1 okt: bevestiging van President Nicole aan het district, betreffende overname door RCP van de 2019 Standard Rotary Club Constitution. 

3.     Mededelingen

         

1)     Trainingsweekend VOJ is weekend 17/18 oktober. Uitreiking woe 21 oktober (hybride   meeting).

Fellow Rabin: locatie zal zijn het terras van de Lalla Rookh Conference Hall. De uitreiking zal zijn op woensdag 21 oktober. Het wordt een hybride meeting waarbij wij voor het fysieke deel rekening houden met de Covid regels. We doen de training voor de scholieren in het weekend met een minimale bezetting, maar fellows zijn meer dan welkom als ze even langs willen komen. Als er fellows zijn die nog willen sponsoren, graag contact opnemen met Rabin of andere fellows van de Commissie: Kenneth, Arianne, Sharon. Via het bestuur en de secretary zal de club geïnformeerd worden over hoe de uitreiking eruit zal zien. President Nicole wenst hen veel succes en complimenteert de Cie die erg creatief is geweest om VOJ in aangepaste vorm voortgang te laten hebben .

2)     Terugblik Virtual Visit DG Lisle

DG bezoek is goed verlopen. Mooie presentaties van de RCP Chairs over de projecten die zijn uitgevoerd en die nog moeten worden uitgevoerd. President Nicole bedankt hosts  Nessa, Joseph en Jan, dankzij wie het mogelijk is geweest de fysieke bijeenkomsten aan te bieden voor het gezamenlijk bijwonen van de joint meeting. Vooral Nessa die ook midden in de organisatie zat van de uitvaart en toch haar huis ter  beschikking heeft gesteld voor deze bijeenkomst. Ook fellows die niet de fysieke bijeenkomsten hebben bezocht, konden via de link de joint meeting bijwonen. Vanuit  RCP was er een mooie attendance van 59%. Een goed verlopen bezoek, met een mooie afsluiting op de laatste dag met de meetings van Rotaract-RACP en Interact-CaNW met DG Lisle.
 
3)     Uitvaart – zaterdag 10 Oktober 2020
 
Het was een bewogen week, met de uitvaart van Levi den Dekker afgelopen zaterdag. Veel RCP fellows zijn persoonlijk langs geweest om te condoleren. Veel RCP fellows hebben ook geholpen voor en tijdens de rouwdienst. Voorafgaande aan de begrafenis hebben onder andere onze Interactors een erehaag gevormd en was er een ballonnenceremonie. Het schijnt dat er circa 2000 mensen hebben ingelogd op de livestream, waaronder RCP fellows die ook op deze manier hun steun hebben gegeven. In gedachten en in innig medeleven zijn wij bij onze fellow Gerard en PAS Jennifer.
 
4)     Opzegging Presidentschap en Lidmaatschap door RACP   President Novijani   
 
Namens Rotaract chair Jean-Luc, informeert Amanda dat Novijani heeft bedankt voor het presidentschap en haar lidmaatschap bij de RACP opgezegd.  Dit vinden wij heel jammer omdat wij Novi kennen als een enthousiaste en gedreven Rotaractor. Het is waarschijnlijk een moment in haar leven  dat het nu allemaal te veel is en qua drukte ook te veel voor haar is geworden op dit moment. We hebben de afgelopen week veel vergaderd in dit verband, ook met ADRR Rolinzo Huur en is besloten dat VP Charelle Struiken het presidentschap overneemt.
 
5)     Presentatie Resultaten Member Survey door Mirdita Elstak
           
Cees vraagt of de presentatie naar de leden kan worden gestuurd.  Cees informeert of ook wordt gekeken naar het houden van levensverhalen van oudere fellows.
 
6)     Presentatie "De Effecten van Covid-19 op de Luchtvaartsector" door John de Miranda
 
Fellow John houdt een presentatie over de impact van Covid-19 op de luchtvaartsector. Hij gaat in op de belangrijke economische rol van de luchtvaart door: directe spin-off in en rondom de luchtvaart zoals de airport, ground handling etc. maar ook door de gehele trade erom heen. Deze zien wij vaak niet, maar een heleboel andere sectoren zijn afhankelijk van de luchtvaart. Denk aan goederen via luchtvracht.  
 
De luchtvaartindustrie was vanwege de lage winstmarges al kwetsbaar voor Covid-19. Nog nooit heeft de luchtvaart zo lang platgelegen. Er waren ongeveer 16.000 vliegtuigen geparkeerd. Korte termijn overlevingsstrategieën: Onmiddellijke capaciteitsvermindering, Reorganisatie van de airline, Subsidie van de overheid. Lange termijn overlevingsstrategieën: Samenwerkingen/interline overeenkomsten, Fusies, Aandelenverkoop, Lange termijn investeringen plegen. Men vermoedt dat met pas rond 2024 weer op het niveau zal zijn van 2019 van passenger demand.
 
Wat verandert er voor de passagiers: Mondkap, handsanitizers, Testen van COvid-19 voor de vlucht, Minder aanraakpunten op de luchthaven, Langere wachttijden op de luchthaven vanwege o.a. desinfectie, Masker en mogelijk handschoenen tijdens het reizen, Minder zitplaatsen (bezetting van maximaal 40 – 60%). De vraag is wie voor dit verschil moet betalen. Komt het van de staat of van de passagier via verhoogde ticketprijzen, Verplichte Covid-19 vliegverzekering. Er zijn al landen die dit implementeren, Aruba vraagt bijvoorbeeld USD15 per persoon per dag als Covid verzekering.
 
Conclusie: Luchtvaart is onmisbaar. Maar alleen de luchtvaartmaatschappijen met gezonde financiële structuren, voldoende reserves en overheidssubsidie en een nationale lange termijnvisie zullen de COvid-19 pandemie overleven, De stoelcapaciteit zal worden teruggebracht tot een efficiënter niveau, Hechtere samenwerking van luchtvaartallianties, Marktaandeel van LCC airlines zal toenemen, Transport van goederen en reizen zal duurder worden.
 
Een airline is een tool van een economie. De regering moet een visie ontwikkelen over wat ze willen met die airline. Hoe willen ze de verschillende sectoren ontwikkelen en hoe moet de luchtvaart hier een rol in spelen? We moeten naar de hele keten kijken, hoe ontwikkelen de verschillende sectoren zich en welke rol kan de luchtvaart spelen in de ontwikkeling van de totale economie van de natie.

4.     Five Minute Talk: Nationale Kunstbeurs 2020 door Michel Brahim

Michel schets kort de historie over het ontstaan van de NK. Dit jaar 55 jaar oud. De NK hebben we jarenlang fysiek gehouden op Ons Erf. De NK heeft stilgelegen van 1980 – 1987. In 1987 – 1988 was de RCP 55 jaar en in dat jubileumjaar werd als project de heropstart van de NK gekozen. Dit was in het bestuursjaar van Henri. Nardi, ondersteunt door Jozef, heeft dit getrokken en opgebouwd tot wat het nu is. Nardi is ook, heel terecht, erevoorzitter van de NK. Ieder jaar wordt benadrukt het belang van de beeldende kunst. Voor jong en oud, ontwikkeling, welzijn. Vorig jaar was een hele mooie beurs in Krasnapolsky met ongeveer 15,000 bezoeken. Gekeken wordt naar nieuwe ontwikkelingen, andere vormen van de beeldende kunst, bv. computerkunst en de mogelijkheid om een virtuele kunstbeurs te organiseren. Lokale kunstenaars zijn al geselecteerd. De bedoeling is dat de kunst op de website wordt geplaatst en wordt belicht, met korte video’s van de kunstenaar en de optie dat de bezoeker virtueel langs de kunst kan lopen. Echter dit houdt in een grotere internetcapaciteit en mogelijk dat deze onvoldoende zal zijn. Het moet ook niet te duur worden voor mensen om de virtuele beurs te bezoeken. Ook Social Media wordt ingezet om te proberen mensen naar de website en de virtuele beurs te krijgen, waaronder vooral jeugd. Wij proberen internationaler te worden, met werken van kunstenaars uit Cayenne, Argentinië, Curaçao, Nederland, Brazilië, de Verenigde Staten en noemen het event de Suriname International Art Fair. Beoogd wordt om in oktober te starten en door te gaan met het event tot eind november. Pres Nicole wenst fellow Michel veel succes toe en complimenten voor de creatieve aanpak, zodat er ook dit jaar een NK zal kunnen zijn.

5.     Attendance

            64% vóór verwerking van make-ups.

6.     Rondvraag

7.     Sluiting

Dank aan de fellows voor participatie aan deze meeting. President Nicole sluit de vergadering om 21:30 uur. 
Meeting
RCP Club Meeting
Datum
Woensdag 30 sep 2020
Tijd
20:00 – 21:00 uur
Locatie
Zoom Meeting
Club Bulletin
Nr. 11 – RY 2020 – 2021 
 
Ledental
67
Honorary Members
6
Exempt
13
Required to attend
60
Gasten
0
Aanwezige fellows
37
Exempt aanwezig
1
Makeups (assigned to this meeting)
5
Attendance:
(ná verwerking make-ups)
71%

 
Agenda 
 1. Opening
 2. Club Mededelingen
 3. Mededelingen
 4. Rondvraag
 5. Sluiting
 6. E-Felllowship
 
Opening

1.1. Gasten/partners in service: 

 

2.    Club Mededelingen - Secretary

 

2.1. Uitlandig:

 

2.2. Afzeggingen voor deze meeting: 

 

2.3. Make-Ups (24 – 29 sep)

 
Naam
Make-up Event
Datum
 1.  
Michelle
Interact Meeting
24 sep
 1.  
Nancy Kim Tim
Communication & Public Image Training
29 sep
 

2.4. Ingekomen correspondentie: 24 – 29 sep: geen

2.5. Uitgaande correspondentie: 24 – 29 sep: geen

3.    Opening

4.    Club Mededelingen

5.    Mededelingen

6.    Behandeling Statuten | 2019 Rotary Standard Club Constitution

Overname van de aangepaste Constitution van de RCP wordt in stemming gebracht. Niemand heeft bezwaar tegen overname van de aanpassingen. De overname wordt geformaliseerd en het District wordt hiervan op de hoogte gesteld door President Nicole.

7.    Attendance

 62% vóór verwerking van make-ups.

8.    Rondvraag

9.    Sluiting

Dank aan de fellows voor participatie aan deze meeting. President Nicole sluit de vergadering om 20:30 uur. 
RCP lanceert tassen project
om Single Use Plastic (SUP) tegen te gaan in Suriname
 
Wereldwijd is het eenmalig gebruik van plastic materiaal een steeds groter wordend probleem. Ongeveer 40% van al het plastic dat wij gebruiken bestaat uit plastic dat eenmalig wordt gebruikt en dan wordt weggegooid. Dit gebruik is bekend als “Single Use Plastic”of SUP. Echter is de impact hiervan op het milieu en de volksgezondheid enorm schadelijk. Er zijn landen die ertoe zijn overgegaan om het gebruik van deze SUP bij wet te verbieden. Ook Suriname is bekend met het SUP probleem. Gelukkig zijn er winkeliers die op eigen initiatief ertoe zijn overgegaan hun klanten te laten betalen voor de SUP Bags, waardoor er minder worden gebruikt en dus minder SUP Bags afval ontstaat. Helaas blijkt de bewustwording van onze burgers onvoldoende om dit probleem adequaat aan te pakken. Rotary Club of Suriname (RCP) wil graag een bijdrage leveren in het vergroten van het bewustzijn van de burgers over de schadelijke effecten van SUP Bags en gaat donderdag 20 augustus van start met het project “Promotie van het reduceren van het gebruik van Single Use Plastic Bags”. Het betreft een awareness campagne over SUP via social media. Voor deze awareness campagne heeft RCP de  medewerking van bekende influencers, te weten: Tessa Sendar aka #TNN, Ivan Tai-Apin, Kayleigh Tseng Ching Lien, Vishant Poeran, Huan Graanoogst, Ana De Souza, Thirza King, Gail Eijk, Thersa Wong Swie San, Don Gill, Shaquille Marcus, Sidney Grunberg en Jean Luc van Charante.
Zij zijn allen erg enthousiast en willen graag op een creatieve manier hun eigen bijdrage leveren aan de bewustwording van onze burgers over een gezond en schoon milieu.
Voor deze campagne is er een speciale boodschappentas van recycled materiaal ontworpen met een pakkend design, die via social media zal worden gepromoot.  
RCP is zich ervan bewust dat de aanpak van bewustwording over het schadelijk effect van SUP Bags een nationale aanpak moet zijn en hoopt met deze virtuele campagne een bijdrage te kunnen leveren aan gedragsverandering ter stimulering van het gebruik van duurzame boodschappentassen, in plaats van SUP Bags.
 
Felicitaties aan de dames van Interact met het slagen voor het eindexamen! Op naar de volgende fase. Jullie gaan een leuke en spannende tijd tegemoet, succes!
 
 
 
OUR Meetings
 
 
On July 15. 2020 like .......   smiley smiley
 
 
 
 
or on July 22, like .......  sad sad
 
 
 
 
 
               
        Installation of DG Henri by PDG Malcolm Edwards
 
 
               
                                     PDG Henri & Leger des Heils
 
“A lifetime of Service Above Self”
 
“Service AboveSelf”, onbaatzuchtige inzet voor de gemeenschap en de medemens, is het motto van alle Rotaryclubs over de gehele  wereld  Het is niet een ieder gegeven om 50 aaneengesloten jaren als Rotarian
de gemeenschap te mogen dienen . De Rotary Club of Paramaribo gedenkt vandaag voor het eerst in haar geschiedenis een uniek gouden jubileum van 50 jaar lidmaatschap en wel van Rotarian Henri Guda !
 
Op 15 juni 1970 werd  de heer H.A.M. (Henri) Guda op 36- jarige leeftijd geïnstalleerd als Rotarian van de Rotary Club of Paramaribo. De Rotary Club of Paramaribo bestaat ruim 67 jaar en is daarmee de oudste Rotary club van Suriname en was tot voor kort tevens de oudste club van het Rotary District 7030.
 
Rotarian Henri  Guda is een actieve en betrokken Rotarian en in het jaar 1988-1989 werd  hij gekozen als President van de Rotary Club of Paramaribo. Acht jaren hierna en wel in het jaar 1997-1998 werd hij de eerste District Governor (DG) van Surinaamse komaf. In deze functie heeft hij ons lande op waardige wijze uitgedragen en de weg geplaveid voor degenen na hem.
 
Rotarian Henri Guda heeft vele duurzame activiteiten en gemeenschapsprojecten geïnitieerd, waaronder de Rotary Vocational Excellence Award (RVEA), het reactiveren van de Nationale Kunstbeurs (NK)
en de jaarlijkse sponsoring van de kerstpakketten actie van het Leger des Heils
 
Uit het bovenstaande mag blijken dat Henri Guda een Rotarian in hart en nieren is met  “A lifetime of Service Above Self”.
 
 
 
Handing-over Ceremonie zaterdag 11 juli 2020
 
Tijd
Activiteit
11.30
 • (Bel slaan, opent de meeting?????) Wie?
 • Welkom door MC.
 • Kost stilstaan bij ons samenkomen. Covid protocol voor de dag uitleggen.  
 • Aankondigen President Dave
      
11.35
 • IPP Dave
 • Speech en dank Rotary jaar 2019-2020
11.40– 12.15
 • IPP Dave
 • Recognition fellows:
Chairs Projecten/ Special projects:
 • Rotaract Chair – Jean Luc
 • Interact Chair Arianne de Bye
 • End-Polio Loop & Health Beurs Sharon Mac Donald
 • Fundraising & Special Events Nessa Brahim
 • VEA Gerard Alberga
 • Miami Marathon Fundraising – Janine den Hartog (Bestuur), Anjani Boetius  en Stuart Vervuurt,
      
 • Diabetes Prevention Michelle Hollum (PHF reeds ontvangen)
 • Cloud Education/ carrier/ Ryla Amanda Sheombar
 • Vocational Services EddyJharap & Cees Dilweg
Attendance: Fellows met 100% attendance (95% and up)
Nessa Brahim | Arianne de Bye | Michelle Hollum | Amanda Sheombar | Jasna Kortram | Djaienti Hindori | Mirdita Elstak | Eddy Jharap | Cees Dilweg |Patrick Brunings 
 • PH Fellows: Gerard den Dekker | Bryan Renten (Vocation) | Patrick Brunings (RCP engagement -SUMUN-MM-VOJ-Fundrainsing | John de Miranda (Autisme)| Naomi Chan (BOG 178)| Michelle Hollum (Diabetis- reeds ontvangen)
 • Club executives en District Officers
AG Djaienti | Joseph NC | Raoul Akrum | Janine | Anand | Mark | Gail | Ben | Gerard | Nicole
12.15
 
 • IPP Dave
 • Presenteert Bestuur 2020-2021 en Pinnen
12.20
 • President Nicole en team neemt zitting achter de tafel
 • Maiden Speech
      
 
     
 
Achtergrondinformatie.
 
Op 24 Oktober a.s. is het World Polio Day. In het kader hiervan zal er op 19 Oktober 2019 de Oase-Marisa-Rotary Wandelloop  worden georganiseerd met als doel om awareness te creëren voor
de eindstrijd tegen Polio en een gezonde leefstijl te promoten. Polio (myelitis) is een ernstige en besmettelijke infectieziekte, veroorzaakt door het poliovirus. De ziekte wordt ook wel kinderverlamming genoemd. Besmetting met poliomyelitis kan een dodelijke afloop hebben. Polio is in veel landen uitgeroeid vanwege diverse vaccinatieprogramma's. Echter komt het in sommige landen nog voor en is het van groot belang dat de awareness waarom kinderen op jonge leeftijd gevaccineerd dienen te worden. Rotary International is al meer dan 30 jaar een belangrijke partner in deze wereldwijde Polio eradication campagne:  "End Polio now" en heeft in deze eindstrijd de hulp nodig van alle Surinamers.
 
Een healthy lifestyle is een must voor elke Surinamer. Om een gezonde levensstijl te promoten zal
er op 19 Oktober eveneens een Healthbeurs georganiseerd worden. Rotary Suriname heeft als
één van haar speerpunten het promoten van een gezonde levensstijl om hierdoor chronische ziekten te voorkomen. Voor het jaar 2019 is metname Diabetes onze focus.
 
Wat kunt u verwachten tijdens de Healthbeurs:
# Gratis metingen (bloeddruk, BMI etc.)
# Informatie van gerenomeerde dietisten tav een goed eetpatroon
# Informatie en presentaties van verschillende medische specialisten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, enz.
# Massages
# Informatie over alternatieve geneeswijzen
# Verschillende sessies zoals YOGA, Aerobic en andere sportactiviteiten
# Verkoop van gezonde snacks en smoothies ..  En nog veel meer……….
 
Tijdens deze beurs zal eveneens de awareness voor een groene leefomgeving gepromote worden. Het verminderen van het plastiek gebruik door de Surinaamse bevolking zal inhouden dat het milieu minder belast wordt.
 
Datum:            19 Oktober 2019
 
Health Beurs:  16:00 - 21:00u
 
Wandelloop:   18:00-19:00u
Route:               5,4 km
Lokatie:               Oase
Prijs t-Shirt:        SRD 30,00
Verkoop T-shirts bij vereniging Oase, de filialen van Optiek Marisa en Rotary Suriname.
 
Dear Fellows and visiting Rotarians, 
 
Our club will not host regular meetings on April 24 and May 01, 2019.
For make ups please visit Rotary Club Central (Wednesday) or Rotary Club Paramaribo Residence (Thursday), both at the Rotary Building "De Waag" @ 18:00h.