Voor de beste en meest succesvolle leerlingen in de eindexamen klas van de VOJ scholen in Suriname (MULO en LBO) is door de Rotary Club of Paramaribo sinds 2005 het “VOJ Student Excellence Award” project in het leven geroepen. Dit jaar is de Rotary VOJ Student Excellence Award voor de 17e keer georganiseerd op woensdag 10 november jl.Het doel hiervan is het stimuleren en belonen van uitmuntende schoolprestaties binnen het VOJ, waarbij tevens aandacht is voor buitenschoolse inzet van de leerlingen. De achterliggende gedachte is dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan het motiveren van toekomstige generaties leerlingen (extra inzet) en het stimuleren van de kwaliteit van het geboden onderwijs. De 15 best geslaagden van de LBO en MULO scholen werden geselecteerd. Deze kandidaten hebben een trainingsweekend aangeboden gekregen van de Rotary Club of Paramaribo en gedurende dit trainingsweekend zijn de finalisten gekozen door de jury. Dit jaar hebben we 11 finalisten gehad die hebben meegedaan met de Award uitreiking. De finalisten zijn woensdag 10 november jl. uitgenodigd, waarbij zij aan een panel een 5-minuten durende presentatie hebben gegeven over zichzelf, de barrières die zij hebben overwonnen bij het bereiken van hun uitstekende schoolprestaties, hun buitenschoolse activiteiten en hun ambities. Ook de impact van de covid-situatie op hun studie werd meegenomen. Deze presentaties zijn door de 5 jury-panelleden op basis van vooraf gedefinieerde criteria beoordeeld. Hieruit volgden de winnaars voor MULO en voor LBO niveau.
Zowel de Rotary Club of Paramaribo, als de Rotaract Club of Paramaribo vinden onderwijs één van belangrijkste pijlers binnen de samenleving en leveren langs deze weg een bijdrage aan de verdere ontwikkeling hiervan.