Vorige week vond het virtuele bezoek plaats van District Governor Lisle aan de Rotary Clubs van Suriname.
 
Op woensdag 7 oktober was er een meeting met de Board en Chairs van RCPR. DG Lisle werd van harte welkom geheten door President Robert, waarna een korte film werd vertoond over de historie en de service projecten van onze club. Vervolgens werd het jaarplan gepresenteerd waarbij elke Chair de plannen voor het komend jaar toonde, en een voortgangsrapportage gaf. Extra aandacht werd gegeven aan de recent afgeronde projecten Go GLO en Sanitatie.
 
                    
Na deze presentatie nam DG Lisle het woord. Hij complimenteerde het bestuur met de uitgevoerde projecten, het gebruik van virtuele mogelijkheden, en de ondersteuning van Rotaract Club of F.R.E.S.H. Hij moedigde de Fundraising commissie aan creatieve oplossingen te vinden om het gestelde doel te behalen, en had adviezen voor het bestuur ten aanzien van gestelde doelen dit jaar. Het formele gedeelte werd afgesloten met een groepsfoto en een bedankkaartje voor DG Lisle.
 
    
 
Donderdag 8 oktober was de joint meeting met DG Lisle waarbij alle Rotary, Rotaract en Interact clubs aanwezig waren. Het was een inspirerende en ook gezellige bijeenkomst.
De Surinaamse Rotary familie ontving na het bezoek nog een bedankbrief van DG Lisle, waarin hij aangaf zich zeer thuis te voelen binnen onze Rotary familie. Tevens was hij erg blij met de ontmoeting van de Rotaractors en Interactors. Hij bedankte de Rotary familie voor het warm onthaal en sprak de hoop uit dat zijn bezoek in zijn rol als teamleader een bijdrage kan leveren aan de diverse clubs.
Sponsors