Op verzoek van onze District Governor Trevor Blake, werd gevraagd dit Rotary jaar extra aandacht te besteden aan het onderwerp "Violence against children".
Aangezien dit ook in Suriname actueel is ging Chair Mario Merhai van committee Youth Service aan de slag en heeft de nadruk willen leggen op het pesten van kinderen.
Er werd een mooie korte pakkende boodschap in gesproken door Jörgen Raymann, waarna deze met behulp van Graficom in een radiospotje werd gegoten.
Partner in Service Wendy Merhai heeft zich ingezet om ervoor te zorgen dat het spotje gedurende 2 maanden op de verschillende radiostations te horen kan zijn.    
De radiostations hebben spontaan en enthousiast gereageerd en hebben de uitzendkosten gesponsord.
Het spotje is reeds vanaf 18 mei 2020 te beluisteren en de tekst is alsvolgt: 
 

“No naki, ma taki….no kosi, ma bosi…. gi lobi, ma no fasi…joe pikin, uw kind, heeft recht op een veilige omgeving..thuis en op school… kinderen onderling horen elkaar niet te pesten en met elkaar te vechten… let op elkaar, let’s fight violence against children TOGETHER……dit is een boodschap van Rotary Club of Paramaribo Residence”

Het is zeer goed ontvangen in de samenleving en wordt nu ook door andere instanties gedeeld op facebook!
Dank aan chair Mario Merhai voor zijn inzet!
Sponsors