Surinamers in het District Leadership Team 2020 - 2021
 
Het Rotary jaar 2020 -2021 is op 1 juli j.l. van start gegaan.
Dat betekent dat overal ter wereld in elke Rotary Club een nieuwe President de leiding overneemt. Tevens krijgen we ook op Regionaal niveau een nieuwe District Governor, en wel dhr. Lisle Chase. Uiteraard is er ook een nieuwe Rotary International President dhr. Holger Knaack
De District Governor ziet erop toe dat er binnen de Rotary missie en visie, diverse projecten binnen het District worden uitgevoerd. Tevens heeft de Governor een eigen “speciaal” project. Voor de coördinatie vanuit het District worden Rotarians uit de regio aangewezen.
Dit jaar heeft Rotary Suriname, maar liefst 6 Rotarians die op districtsniveau leiding geven aan en/of participeren in de District 7030 Rotary teams.
Op deze manier levert Rotary Suriname, niet alleen lokaal, maar ook regionaal en internationaal een actieve bijdrage aan de projecten van het District.
 
Surinamers in het District Leadership Team 2020/21
 
 
 
 
1
District Membership Chair
Joseph Nouh Chaia
2
District Fellowship Chair
Steven Tjin A Djie
3
District Chair Childhood Obesitas Prevention (COP)
Virginia Asin-Oostburg
4
District Analytics Coordinator
Waddy Sowma
5
Assistant Governor
Djaienti Hindori
6
District Peacebuilding Team member
Margriet van Dijk – Nouh Chaia
Sponsors