Op 30 december 2020 is de boot met de container vol schoolmeubilair aangekomen. Door de feestdagen was er enig oponthoud, maar op 4 januari 2021 kon de container worden ingeklaard en in ontvangst worden genomen door President Robert en PP Steven. De commissie is inmiddels al naarstig op zoek naar geschikte scholen voor het gedoneerde schoolmeubilair. Dank gaat uit naar de medewerking die onze fellows hebben gegeven bij het transporteren van het meubilair, het bieden van opslagruimte en co√∂rdineren van de ontvangst en selectie procedure van de scholen.  
 
          
Sponsors