Dear Fellows,
 
Aan het begin van dit nieuw Rotary jaar krijgen wij als Rotarians en familie wederom de mogelijkheid om onze jaarlijkse plans & objectives te realiseren. Zoals elk kalender jaar ons ook die mogelijkheid biedt. Wij maken plannen, hebben hoop, bruisen van energie, spreken de beste wensen uit en stralen heel veel liefde naar elkaar uit, met als uiteindelijk doel aan het eind van het jaar te kunnen terugkijken op een geweldig jaar met mooie resultaten en geweldige vriendschappen.
Dear Fellows,
 
Aan het begin van dit nieuw Rotary jaar krijgen wij als Rotarians en familie wederom de mogelijkheid om onze jaarlijkse plans & objectives te realiseren. Zoals elk kalender jaar ons ook die mogelijkheid biedt. Wij maken plannen, hebben hoop, bruisen van energie, spreken de beste wensen uit en stralen heel veel liefde naar elkaar uit, met als uiteindelijk doel aan het eind van het jaar te kunnen terugkijken op een geweldig jaar met mooie resultaten en geweldige vriendschappen.
 
Dit voornemen kan voor elk van ons verschillen, maar het uiteindelijke doel moet wel hetzelfde zijn. “To serve the community in a better way than the year before. To be more effective, efficient and create more sustainability”. Het is daarom diezelfde gedachte, diezelfde energie, diezelfde liefde die wij als Rotarians ook moeten en zullen uitstralen tijdens het plannen en realiseren van projecten en het opbouwen van long lasting friendships.
Voor dit jaar vraagt de RI President Barry Rassin een aantal zaken van ons als Rotarians welke wij in onze Goals & Objectives voor dit jaar hebben vervat. Maar het belangrijkste is wel om het thema: “ Be the inspiration” ons eigen te maken in ons handelen en wandelen. Het thema moet je uitdragen vanuit je ziel. Wij, als clubleaders hebben de taak Rotarians te inspireren om meer te doen, om te groeien en om blijvende verandering te brengen in onze gemeenschap.
  • To Inspire Rotarians to move from Reaction to Action
  • To look at environmental  issues that effects our (community) health and welfare
  • To have sustainability as a priority in the projects, because we want the good to last!
Ik ben daarom zeer vereerd dat ik u op dit pad mag leiden. Mijn grote passie is zingen! Als een goed uitvoerend musicus, zanger, instrumentalist en meer nog als Dirigent breng je mensen in beweging. De muziek die je uitvoert, de tekst die je zingt, maar ook de “gebaren” die je maakt als dirigent dienen je audience in beroering te brengen. Je doel is de ziel van mens te raken. Het eerste dat ik leerde toen ik de opleiding voor amateur koordirigent deed was: Het koor is de spiegel van de dirigent. En dat wil ik ook voor u zijn. Ik vind het daarom zeer toepasselijk dat ik samen met u dit thema mag uitdragen.
Vanuit deze gedachte “Be The Inspiration” zal onze aandacht vooral uitgaan naar projecten welke betrekking hebben op Youth; Talent & Education.
Ik hoop samen met u een vruchtbaar en Inspirational jaar te hebben, waarbij wij de cohesie binnen de club gaan versterken, wij laten zien dat wij People of Action zijn en onze kwaliteiten en talenten inzetten ten bate van de gemeenschap en zo ook onszelf.
We made the Difference and now with the inspiration we can do greater things!
Proost! Op het nieuwe jaar!
 
Yours in Rotary
Gracia Lo Fo Wong
Club President 2018 - 2019