Vår medlem Kristian Areskog berättade om sin resa till Svalbard.

Vi lyssnade med stort intresse till Kristians reseberättelse om Svalbard. Här är lite fakta om Svalbard:
Svalbard är en norsk ögrupp i Arktis, med Spetsbergen som största ö. Öarna har omkring 2 600 invånare, alla på Spetsbergen. I ögruppen finns under året som mest ett tusental isbjörnar,[2] de flesta i de östra och norra delarna. Svalbard tillhör Norge, men styrs till viss del av sysselmästaren, som har sitt säte i den största orten Longyearbyen. Den näst största orten är det ryskägda gruvsamhället Barentsburg. Svalbard har ingen egen flagga eller vapen, utan använder officiellt Norges flagga och riksvapen.
Ögruppens folkrättsliga ställning regleras av Spetsbergtraktaten från 1920, som ger traktatundertecknande staters medborgare rätt att bedriva näringsverksamhetjakt och fiske där. Det ryska företaget Arktikugol är numera det enda utländska företag som bedriver gruvdrift i Svalbard. Tidigare har även andra länder, däribland Sverige, brutit kol där.
Före 1925 kallades större delen av ögruppen för Spetsbergen. Öarna VitönKung Karls landHopen och Björnön räknades inte till det dåvarande Spetsbergen. Denna äldre nomenklatur lever kvar i flera språk, till exempel ryska.
För ytterligare information kan du läsa på Wikipedia  och på Visit Svalbard, det är intressant att läsa mer om denna speciella ögrupp. Vi är nu nyfikna på Kristians nästa resa och ser fram emot en ny spännande reseskildring.