Medborgarskolan, Vännäs bibliotek och Vännäs Rotaryklubb inbjöd den 21 november till ett samtal om demokrati. Sverker Olofsson, journalist med ett förflutet i TV och radio, och Ola Nordebo, politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren, samtalade under ledning av Ingrid Marklund, journalist med rötterna i Vännäs. Femtio personer kom för att lyssna på och delta i samtalet.
Läget för demokratin? Är den hotad?
Sverker och Ola menade att demokratin upplevs litet hotad. Den är en färskvara som tar lång tid att bygga upp och som snabbt går att rasera. Demokratin kan undermineras i många små steg. Risk för en smygande värderingsförskjutning i samhället. Rösträtt är ingen garant för demokrati.
 
Glöm inte bort att demokratin inte är någon annan. Demokratin är vi!
 
Folkrörelsedemokratin är litet hotad. Det är svårt att få människor att ta på sig förtroendeuppdrag. De som engagerar sig politiskt måste vara beredda på drev och trollarméer på sociala medier. Det är ett stort problem. Sociala medier har blivit en plattform för människor som inte vill diskutera demokratiskt. Men, sociala medier har också gett röst till människor. Utvecklingen i Iran hade inte varit möjlig utan sociala medier.
 
Vi behöver lära oss närvaro och civilkurage i digital form. Stå upp för varandra! Det är svårt att komma åt organiserade kampanjer, men enskilda människor kan man bemöta och eventuellt få att ändra sig.
 
Det är lätt att ställa upp på nedlåtande generaliseringar, ex ”Det går inte att lita på politiker”.
 
I valrörelsen har det förekommit stora löften, som visat sig vara orealistiska. Detta urgröper demokratin. Radikala löften slår igenom. De belönas med mediatid och kommentarer. Partier eller politiker som håller sig till små och realistiska löften, röstar ni på dem?
 
Ta dig tid att vara medborgare. Läs på! Media kan hjälpa till genom att ge olika perspektiv och ställa följdfrågor. Politiken måste få vara litet tråkig. Det är inte underhållning.
 
Hur får man folk att engagera sig?
Det är litet som partierna eller föreningarna själva kan göra. Vuxenvärlden kan inte tvinga på ungdomarna ett engagemang. Det är viktigt att det kommer inifrån. Partier som är på sociala forum där ungdomar är växer. Fastna inte i att rekrytera unga människor. Pensionärer idag är erfarna och pigga. Nysvenskar är också en potential.
 
Sverker menar att medierna har skött valrörelsen dåligt. Det har varit mängder av debatter. Partiledarna har aldrig haft tid att ta sig utanför Stockholm. Media har fokuserat på ett fåtal frågor.
 
Vi lever i ett informationssamhälle. Tysta grupper förbises. Starka grupper kräver sitt.
 
I Olas uppdrag som chefredaktör ligger att ta ställning, inte att vara neutral som ex SvT. Reaktioner på hans texter har alltid förekommit, men de råa kommentarerna har tillkommit. Oftast kommer de från annat håll än från Västerbotten.
 
Kommentarer från publiken:
  • Politik och förvaltning måste skärpa till sig. Det behövs en förenkling. Idag ska en politiker läsa mängder av papper och underlag.
  • Det är roligt med politik.
  • Politiker borde söka upp människor och visa sig.
  • Ideologisk tydlighet saknas. Vad skiljer partierna åt?
  • Unga människor läser inte papperstidningar. De som läser tidningar läser på nätet.
  • Vårda nyanserna i språket. Spara de starkaste orden till då de verkligen behövs.
  • Tänk om demokrati är en historisk parentes. Socioekonomiska förutsättningar krävs för att vara/bli demokratisk. Kommer de förutsättningarna att finnas kvar?
  • Klimathotet är det största hotet mot demokratin.  
Vad är hoppfullt för demokratin?
Sådana här möten är hoppfulla, att folk kommer. Ola tror på de unga. De kommer att fixa detta också.