Måndag den 19 september besökte Marcel Berkelder Vännäs Rotaryklubb. Marcel driver företaget Exergi B(y)rån och är expert på energianalyser, gör besiktningar och håller föreläsningar om förnybar effektiv energi med långsiktig hållbarhet.
Det var ett föredrag som innehöll mycket intressant bland annat:
 
Varför elpriserna är så höga för närvarande. Höga gaspriser på grund av kriget i Ukraina. Bristande överföringskapacitet i elnätet. Frankrikes kärnkraftverk har haft problem med stillestånd bland annat för att det har varit så varmt att de inte har kunnat kylas som vanligt.
 
Vad ska vi göra för att hålla ner elkostnaderna? Se över energiavtalen, skaffa egen el, inventera och kartlägg din energiförbrukning, förlägg effekttoppar till lågpris, minimera drifttider, följ upp med nyckeltal. Tänk LCC (livscykelkostnad).
 
Bilar behövs, speciellt på landsbygden, men det är nödvändigt att hitta sätt att minska bilanvändningen.
 
När det gäller värme så avgör byggnadens isoleringsstandard och ventilationssystem hur mycket energi som måste tillföras. Några spartips: isolera vinden, komplettera fönster, isolera grunden och ventilera efter behov.
 
Slutligen tipsade Marcel om ett par intressanta adresser på ”nätet” för att kontrollera sitt eget klimatavtryck, och hur det kan förbättras.
https://climatehero.me/sv/
https://www.wwf.se/klimat/klimatkalkylatorn/