Rotarys Ungdomsstipendier

Stenungsunds Rotaryklubb delar varje år ut två stipendier till välförtjänta elever i Nösnäsgymnasiets avgångsklasser. Stipendiebeloppet är 10 000 kronor per elev.  Klubben vill på detta sätt premiera elever som utmärkt sig på ett positivt sätt.
 

Ett stipendium delas ut till en elev i de högskoleförberedande programmen och ett stipendium till en elev i yrkesprogrammen.

Stipendiaterna ska ha uppvisa höga studieresultat samt vara goda kamrater och positiva förebilder på skolan. Engagemang i föreningsliv eller samhällsfrågor är meriterande.