Publicerad av Hans-Göran Karlsson den 26 Apr 2021

Presidenten hälsade alla medlemmar välkomna till dagens möte.

 

Dagens föredrag, betitlat Karl-Gustav Svingel, och det Kalla krigets Berlin. hölls av Ingrid Törnquist känd reporter från bla Sveriges Television

Birgitta Strand informerade om stipendiekonsertens utförande. Inspelade framföranden, 10 stipendiater .

Då beslut fattats om att genomföra ytterligare sommarläger på Aspan önskade sekr. att alla som har möjlighet att kontakta sponsorer för ekonomisk hjälp gärna får göra detta snarast .

Presidenten redovisade kommande föredrag och önskade att flera förslag skulle inkomma.

Nästa möte avhålles via webben den 7 maj kl. 12.oo Inget föredrag för närvarande planerat.

Presidenten avslutade mötet och önskade en trevlig helg.