Publicerad av Hans-Göran Karlsson den 18 Apr 2021

Presidenten hälsade alla medlemmar välkomna till dagens möte.

Ulla Leisner, dagens föredragshållare, som hade kallat sitt föredrag Kvinnans roll ur mitt perspektiv, höll ett personligt och informativt föredrag om kvinnornas liv under tidigare år.

Birgitta Strand informerde om stipendiekonsertens utförande. Inspelade framföranden , 10 stipendiater .

Då beslut fattats om att genomföra ytterligare sommarläger på Aspan önskade sekr. att alla som har möjlighet att kontakta sponsorer för ekonomisk hjälp gärna får göra detta snarast.

Presidenten redovisade kommande föredrag och önskade att flera förslag skulle inkomma.

Nästa möte avhålles via webben den 23 april kl. 12.oo då Ingrid Törnqvist pratar om Det kalla krigets Berlin

Presidenten avslutade mötet och önskade en trevlig helg.