Veckobrev 2022.05.05

Veckobrev 2022.05.05
Presidenten inledde med en parentation till minne av vår klubbmedlem och Rotary vän Patrik Ewaldsson om avlidit 57 år gammal. Patrik blev medlem i klubben 2006 och var president 2013-2014. Patrik hedrades med en tyst minut.
 
Harriet Axelsson är ordförande för Halmstad Hemslöjdsförening som är en av fyra lokalföreningar i  Hallands Hemslöjdsförbund.  Halmstads hemslöjdsförening bildades 2014 ur kvarlevorna efter ett hemslöjdsgille och en nerlagd butik.  Den stora aktiviteten är binestickning, mönster och alster visades upp. Se veckobrev.
Veckobrev 2022.05.05 2022-05-04 22:00:00Z 0
Veckobrev 10 mars 2022 2022-03-11 23:00:00Z 0

Veckobrev 2022.02.10

Programpunktens namn: Inval av ny medlem, mm
Inval av ny medlem Ingela Kange samt överlämnade av diverse rotaryhandlingar till Pia Svensson som valts in vid digitalt möte
Annika Svensson hälsades även välkommen som ny medlem i Halmstad Gamletull. se veckobrev.
Veckobrev 2022.02.10 2022-02-11 23:00:00Z 0

Veckobrev 220203

Parentation över Gillis Albinsson.
 
"Från vaggan till graven" (Urszula Hansson)
Sammantaget kunde man konstatera att hallänningarna har det bra i allt väsentligt men att man måste arbeta med en del utpekade ”brännheta problemområden”.
Se veckobrevet.
Veckobrev 220203 Anders Hed 2022-02-02 23:00:00Z 0

Veckobrev

Beslut om distriktstillhörighet.
Klubben beslutade att förorda distrikt Skåne.
Se veckobrev.
Veckobrev 2022-01-26 23:00:00Z 0

Veckobrev 2022.01.20

Programpunktens namn: Inval av två nya medlemmar samt beslut om ny distriktsindelning
Mötet var digitalt.
Inval av Pia Svensson. Inval av Ingela Kange fick anstå till annat tillfälle då Ingela anmält förhinder.
Beslut om nu distriktsindelning. Se veckobrev.
Veckobrev 2022.01.20 2022-01-23 23:00:00Z 0

Veckomöte 2021-12-09

Dagens föredrag hölls av vår egen medlem Lars-Magnus Lundgren.
Lars-Magnus gav en intressant kåseri om Lundgrens gjuterier utveckling från "ax till limpa".

 
Veckomöte 2021-12-09 Anders Hed 2021-12-12 23:00:00Z 0
Veckomöte 2021-12-02 Ann-Charlotte Westlund 2021-12-02 23:00:00Z 0

Veckomöte 2021-10-28

Information från presidenten: Ann-Marie Lindström meddelade att Iren rapporterar från distriktskonferensen vid nästa möte. Ann- Marie informerade om julmarknadsresa till Rostock med ErTur den 24- 26 november. Anmälan göres till researrangören.
Programpunktens namn: Koloniträdgårdar
Föredragshållare: Gunnel Bengtsson
Referat från dagens program:
Koloniträdgårdar i Sverige började i Skåne 1895 i Pildammskollonin och kom till Halmstad 1907.
Veckomöte 2021-10-28 2021-10-28 22:00:00Z 0

Veckomöte 2021-10-14

Information från presidenten: Sigun Lilja påminde om företagsbesöket på Diab den 21 oktober kl 17.30
Programpunktens namn: Soltoalett i Björkelund
Föredragshållare:  Göran Sidén

 
Veckomöte 2021-10-14 2021-10-13 22:00:00Z 0

Veckomöte 2021-09-30

Datum:2021-09-30
Vikarierande president: Stefan Petersson
Plats: Grand Hotell
Information från presidenten: Vi ombeds att gå in i Club Runner för att meddela om vi önskar ”"Rotarytidningen" som e-post eller önskar den i pappersformat.
Veckoreferat: "Vatten, vatten, bara "vanligt” vatten!
Föredragshållare: Jonatan Persson
 
Veckomöte 2021-09-30 2021-09-30 22:00:00Z 0

Veckomöte 2021-09-23

Information från presidenten: Iren Josefsson informerade om att Magnus Jönsson erbjuder utbildning i Club Runner för intresserade. Presidenten uppmanade även till inköp av ”vattenflaskor” till förmån för Rotary Doctors.
Programpunktens namn: Club Runner
Föredragshållare: Niklas Glans

 
Veckomöte 2021-09-23 2021-09-22 22:00:00Z 0

Veckomöte 2021-09-16

Presidenten informerade inledningsvis om att
Guvernörsbesöket blir av.
Clubrunnerinfo enligt särskild inbjudan.
RLI-utb – sista anm-dag 1/10.
Påminnelse om distriktskonferensen 22-24/10
Veckomöte 2021-09-16 2021-09-21 22:00:00Z 0

Veckomöte 2021-09-09

Info från presidenten:
Påminnelser om RLI- utbildning, Club Runnerutbildning och den 21/9 guvernörsmöte,  Bengt Jansson, i Festsalen på Halmstads Teater. Inbjudan har skickats via mail.
Programpunktens namn: Revyartist och komiker
Föredragshållare: Tomas Pettersson
Veckomöte 2021-09-09 2021-09-09 22:00:00Z 0

Veckomöte 2021-09-02

Information från presidenten: Iren Josefsson hälsade välkommen.
Programpunktens namn: Ett år i Mazar-e Sharif, Afghanistan då och nu
Föredragshållare: Anders Holmer
Veckomöte 2021-09-02 AC Westlund 2021-09-02 22:00:00Z 0

Årsmöte 2021-11-18

Detta utskick ersätter tidigare utskick!
 
Protokoll fört vid årsmöte den 18 november 2021 i Halmstad Gamletull Rotaryklubb
 
Tid:                    torsdagen den 18 november 2021 klockan 12.00
Plats:                 Grand Hotell, Stationsgatan 44, 30245 Halmstad
     Protokollspunkter enligt utsänd dagordning
OBS! Ej det justerade protokollet  § 13 Årsavgift är 1 400 kronor
 
Årsmöte 2021-11-18 AC Westlund 2021-08-23 22:00:00Z 0

Veckobrev 2021-06-03

Digitalt veckomöte 2021-06-03
Antal deltagare: 20 medlemmar
Information från presidenten: Dagens program avser själva presidentskiftet. Övriga
utmärkelser m m kommer att ske vid ett annat tillfälle där möjlighet ges att träffas fysiskt.
Restriktioner i samband med Corona hänvisade presidenten till krisinfomation.se. https://www.krisinformation.se
Programpunktens namn:  Presidentskifte
Veckobrev 2021-06-03 Ann-Charlotte Westlund 2021-06-03 22:00:00Z 0

Veckomöte 2021-05-27

Digitalt veckomöte 2021-05-27
Antal deltagare: 14 medlemmar
Information från presidenten: 2021-06-03 sker digitalt presidentskifte. Sigun Lilja lämnar sin post och Iren Josefsson redogör för sin verksamhet 2021/2022
Programpunktens namn:  ”Skriv ditt liv”
Föredragshållare: Kerstin Karlsson
Veckomöte 2021-05-27 Marie-Louise Larsson 2021-05-26 22:00:00Z 0

Veckomöte 2021-05-20

Digitalt veckomöte 2021-05-20
Antal deltagare: 14 medlemmar
Programpunktens namn:  Information om hur arbetet fortskrider utifrån presidentens verksamhetsplan vad beträffar tankesmedjan
Föredragshållare: President Sigun Lilja
Veckomöte 2021-05-20 Birgitta Persson 2021-05-19 22:00:00Z 0

Veckomöte 2021-05-06

Publicerad av Marie-Louise Larsson
Digitalt veckomöte 2021-05-06
Antal deltagare: 12 medlemmar
Programpunktens namn:  Information om Club Runner och Quiz
Föredragshållare: Niklas Glans och Magnus Jansson
Veckomöte 2021-05-06 Marie-Louise Larsson 2021-05-05 22:00:00Z 0

Veckomöte 2021-04-29

Digitalt veckomöte 2021-04-29
Antal deltagare: 19 medlemmar
Programpunktens namn:  Uppdrag som kommundirektör i Halmstad kommun
Föredragshållare: Mattias Rossköld
 
 
Veckomöte 2021-04-29 AC Westlund 2021-04-29 22:00:00Z 0

Veckomöte 21-04-22

Digitalt Veckomöte 2021-04-22
Antal deltagare
: 15 medlemmar varav en gästande rotaryan
 
Information om ny hemsida: På uppdrag av presidenten meddelades att vår nya hemsida är på gång.
Niklas Glans kommer att informera mer den 6 maj. Förutom en ny hemsida finns en App som heter Club Runner.
Enkel att ladda ner och använda. Inloggningar sker via e-postadressen.
Via den nya hemsidan kan vi skicka ut veckobrev till medlemmarna. Detta görs på försök av veckobrevet 2021-04-22!!! 
Den nya hemsidan behöver bra foton på vår förstasida. Kom gärna med förslag!
 
Programpunktens namn:  Lv 6 idag och dess målbild
Föredragshållare: Överste Mikael Beck
 
Veckomöte 21-04-22 Anders Hed 2021-04-21 22:00:00Z 0
Veckobrev 2021-04-15 Birgitta Persson 2021-04-14 22:00:00Z 0

Veckomöte 2021-04-08

Digitalt veckomöte 2021-04-08
Antal deltagare: 11 medlemmar
Programpunktens namn:  HBK - hur drivs en storklubb?
Föredragshållare: Per-Olof ”Pelle” Nilsson
 
Veckomöte 2021-04-08 Marie-Louise ”Pysse” Larsson 2021-04-10 22:00:00Z 0

Veckomöte 2021-04-01

Digitalt veckomöte 2021-04-01
Antal deltagare: 09 medlemmar
Programpunktens namn: Svenska kyrkan i Covid-19 tider.
Föredragshållare: Kyrkoherde Lars Björksell från Halmstad församling
Veckomöte 2021-04-01 Ann-Charlotte Westlund 2021-03-31 22:00:00Z 0

Veckomöte 2021-03-25

Digitalt Veckomöte 2021-03-25
Antal deltagare: 10 medlemmar
Programpunkt och föredragshållare: Det nystartade socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad - Sara Högdin
Veckomöte 2021-03-25 Birgitta Persson 2021-03-24 23:00:00Z 0

Veckomöte 2021-03-18

Digitalt veckomöte: 2021-03-18

Antal deltagare: 12 medlemmar

Dagens program och föredragshållare: Anne-Marie Lindström om framtidsfullmakt

Veckomöte 2021-03-18 Birgitta Persson 2021-03-17 23:00:00Z 0

Veckomöte 2021-03-11

Digitalt veckomöte: 2021-03-11

Antal deltagare: 10 medlemmar

Information från presidenten: Presidenten lät meddela att styrelsen har nominerat Ulf Crona till distriktsguvernör för verksamhetsåret
2023-2024. Styrelsen är glada för att Ulf Crona har antagit förslaget.

Dagens program: Hållbara och rättvisa städer
En rapport om hållbar utveckling med focus på rättvisa städer, om klimatförändringar och covid-19 framtagen av Jan Riise vid Chalmers i Göteborg.

Föredragshållare: Jan Riise

Veckomöte 2021-03-11 Ann-Charlotte Westlund 2021-03-10 23:00:00Z 0

Veckomöte 2021-03-04

Digitalt veckomöte: 2021-03-04

Antal deltagare: 12 medlemmar

Dagens program: PhotoGallery

Programpunkt och tillika föredragshållare: Nette Johansson från PhotoGallery

Veckomöte 2021-03-04 Birgitta Persson 2021-03-03 23:00:00Z 0

Veckomöte 2021-02-25

Dagens föredrag hölls av Stefan Boren och Magnus Möller som representanter för Försvarsmaktens Ledarskaps- och Pedagogik Enhet, FM LOPE. 

Veckomöte 2021-02-25 Anders Hed 2021-02-24 23:00:00Z 0

Att hjälpa människor med funktionsnedsättning göra sin egen musik

story-thumbnail
Musik har varit en viktig del för ett vanligt liv för studenter på musikskolan för barn med funktionsnedsättning i heder av Paul Harris i Lublin, Polen.Skolan grundades av roterande medlemmar, och serverar 20 elever med olika funktionshinder, inklusive Downs syndrom, autism och synskador.Den Rotary Club av Lublin-Centrum-Marie Curie-Sklodowska har finansierat med hjälp av Rotary Foundations matchande bidrag och Henryk Wieniawski musikaliska sällskapet, som inrymmer skolan.
Att hjälpa människor med funktionsnedsättning göra sin egen musik 2018-03-28 04:00:00Z 0 musik

Indien firar tre år utan polio

story-thumbnail
I hela Indien och i världen, rotaryklubbar firar en viktig milstolpe: Indien har gått tre år utan ett nytt fall av polio.Senaste rapporterade fall var en två-årig flicka i Västbengalen den 13 januari 2011.Att markera detta historiska triumf, rotaryklubbar belysta sevärdheter och ikoniska strukturer i hela landet med fyra enkla men kraftfulla ord, ”Indien är polio gratis”.
Indien firar tre år utan polio 2018-03-28 04:00:00Z 0

Att finna fristad

story-thumbnail
År hade Angalia Bianca sovit i övergivna byggnader över hela Chicago.Hon stal. Hon gjorde droger. Hon tillbringade tid in och ut ur fängelse för förfalskning, stöld, intrång och innehav av narkotika.Men efter att hon landat i fängelse för sjunde gången, något förändrats--Bianca visste att hon ville ha ett bättre liv.Hon visste precis hur man gör det hända.
Att finna fristad 2018-03-28 04:00:00Z 0

Rädda liv i Ghana

story-thumbnail
Vad är det som att ta ett stort team till Afrika?Det har förmodligen varit en av de mest givande upplevelserna i mitt liv.I mitten av februari började jag leder roterande medlemmar från hela den östra kusten av USA genom Ghana.Jag har försökt att ge teamet en ghanansk Välkommen som jag fått på mina tidigare resor.En stor resa är en verklig välsignelse eftersom varje person ser Ghana och vårt arbete på ett annat sätt.
Rädda liv i Ghana 2018-03-28 04:00:00Z 0
Tags