Välkommen till

Båstad Rotaryklubb

 
Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.
Skriv rubriken här
Den 29 maj fick lyssna till Lena Andersson, författare och debattör.
Lena talade under rubriken "Om det svenska folkhemmet - tre böcker talar" men kunde självfallet inte undvika den dagsaktuella debatten i Svd om hungriga barn i Sverige som har sitt ursprung i en krönika av Lena. 
 
Cynthia Abazie, advokat med fokus på mänskliga rättigheter. Hon berättar om Rotary International Peace Center och om sin utbildning inom freds- och konfliktforskning.
 onsdagen den 24 maj 2023 kl. 18.00 - 20.00
 
Välkommen till — en kväll för freden — på RAVINEN Kulturhus En kväll i fredens tecken kommer att äga rum med Rotary International Peace Center på Ravinen Kulturhus vid Norrvikens Trädgårdar i Båstad, onsdagen den 24 maj klockan 18.00-20.00. Fri entré, ingen anmälan behövs. Hjärtligt välkommen! Rotary Peace Center Rotary International har sju Rotary Peace Centers i världen, ett av dem ligger i Uppsala. De som genomför sin Mastersutbildning i freds- och konfliktforskning där kallas Rotary International Peace Fellows och de väljer ofta att fortsätta med arbete i internationella organisationer såsom FN, UNHCR, inom diplomati eller annat fredsarbete. Modiga människor, viktiga arbeten. Vi har bjudit in Rotary International Peace Fellow Cynthia Abazie, advokat med fokus på mänskliga rättigheter. Hon kommer att berätta om Rotary International Peace Center och om sin utbildning inom freds- och konfliktforskning. Vi hoppas genom detta kunna sprida information om Rotarys fredsarbete och de värderingar som Rotary står för samt väcka hopp om att det finns krafter i världen som verkar för fred och konfliktlösning. Vi återkommer med mer information när det närmar sig och hoppas att du ska finna detta intressant och redan nu anteckna datum i din kalender.
Vänliga Rotaryhälsningar Angelica Persson och Lena Lindqvist Kello Presidenter Båstad Rotaryklubb
Välkomna
Den 22 maj var vi på vår årliga lunch på Fontänhuset
Vi fick en presentation av förra årets Psyklaprojekt. Där cyklade Båstad Fontänhus från Falun till Malmö via alla 13 Fontänhus i Sverige för att uppmärksamma Fontänhusen och det arbete som de gör. Vi fick se en film som de själva producerat.
Efter detta så så presenterade de det projekt de startat som handlar om att aktivera unga vuxna som isolerar sig .
Efter presentationen så tackade Angelica för mat och information och överlämnade en check på 13000:- från Båstad Rotaryklubb till Båstad Fontänhus.
Skriv texten här
Skriv texten här
Skriv rubriken här
Den 15 maj fick vi lyssna till  Torgny Karnsted författare, föreläsare, förläggare och skrivarepedagog som talade under rubriken "Mitt språks gränser är min världs gränser".
Torgny höll ett fantastiskt föredrag som uppskattades och fångade vårt intresse. 
24 april Våldsbrott och straff
jur. dr. Andreas Anderberg universitetslektor i Lund 
Koenigseggs nya fabrik på Valhall
Rotarymöte 27 mars
Ängelholms kommunstyrelseordförande Robin Holmberg avtackas av president Angelica Persson efter dagens intressanta föredrag
Campus Ängelholm (i samarbete med Halmstad Högskola) på gång
Områden där AI idag spelar en stor roll
AI kan lurs oss!
Artificiell intelligens får inte det helt rätt alltid!
Dagens föredragshållare Docent Pontus Wärnestål från Halmstad högskola talade om Utvecklingen av AI , artificiell intelligens.
Rotarymöte den 20 mars 2023
 
Dr Åsa Hallgårde pratar under titeln:
 
"infektioner - samhällets gissel".
Rotarymöte 13 mars 
Ett utdrag av vad vi fick lära oss på dagens föredrag:
Multiresistenta infektioner ökar i omfattning och är ett hot mot all modern sjukvård.
Anledning till utvecklingen av multiresistens är mutationer bland bakterier och överföring mellan olika typer av bakterier.
Vi fick en genomgång av utvecklingen av multiresistens där Sverige ligger bra till i en internationell jämförelse men det ökar även i Sverige
Skriv texten här
6 mars
Robert Benckert - Radio Båstad
höll ett intressant föredrag om Radio Båstad och dess historia.
Skriv texten här
20 februari
 
Mikael och Christina Sturesson
från Dalen Potatis och Kattegatt Farming
höll ett intressant föredrag om nypotatis och vodka från Bjäre.
Måndagen den 30 januari fick lyssna till Mikael Emmet Johansson som berättade om Freja e-ID.
Ett privat alternativ till Bank-ID
Ulf Petäjä statsvetare från Halmstad håller ett uppskattat och i högsta grad aktuellt föredrag med titeln
"Är internet ett hot mot demokratin"
Sara Merbom kommunpolis höll ett intressant föredrag måndagen den 16 januari 2023
Presidentskifte 4 juli på Bjäre Hembygdspark.
Från vänster avgående president Lars Elofsson, tillträdande  president Angelica Persson, sekreterare Anders Mohlin, tillträdande president Lena Kello Lindqvist, avgående president Inger Johansson.
I Båstad Rotaryklubb har sedan två år tillbaka dubbla presidenter för att möjliggöra för fler medlemmar att kunna hinna med presidentskapet.
Föredragshållare Börje Nilsson
Presidentskifte 4 juli med föredrag om Gammalsvenskby i Ukraina. 
Ovan tackar Inger och Lars för sitt år som presidenter
Lars överlämnar Presidentkedjan
30 maj 2022
Båstad Rotaryklubb lunchar på Fontänhuset och överlämnar ett bidrag på 13300 SEK. God mat, trevlig samvaro samt en givande genomgång av verksamheten.
För mer information se https://www.fhb.nu/ eller Fontänhuset Båstad på Facebook
Årets UF får pris av Båstad Rotaryklubb
Peter Andrén Stockholms Auktionsverk och President Inger Johansson
Lars Elofsson och Hannes Gerhard Bio Scala flankerar föredragshållaren Gert-Håkan Eriksson efter ett mycket uppskattat föredrag om Lilla Filmfestivalen
Arkitekt Pontus Möller med President Inger Johansson efter ett intressant föredrag om Konsthallens Ravinens tillkomst måndag den 7 mars
Båstad Rotaryklubb och Båstad-Bjäre Hembygdspark samverkar med Båstad Montessori klass 4/5/6   i ett projekt för en ny lekplats på Hembygdsparken.
På barnkonventionens dag den19 november hölls en utställning i Hembygdsparken med de förslag/projekt som barnen arbetat fram under höstterminen.
Utställningen invigdes av kommunalrådet Johan Olsson Swanstein.
Exempel
på förslag
 Lars Elofson tackade Joakim Ortsmarck efter ett trevligt  föredrag måndagen den 8 november.
Anders Mohlin presenterade klubbens hemsida på Clubrunner och uppmanade alla medlemmar att förnya sitt foto.
Rotary föredrag den 23 aug
En föreläsning av Katarina Thorstensson som kom från Drivkraft Båstad och presenterade deras verksamhet för oss. Se  om det är något för dig.
Vatten är världens viktigaste naturresurs. Och ett viktigt fokusområde för Rotary.
I vårt distrikt är många klubbar engagerade i lokala och globala vattenprojekt för bättre hälsa, hygien, miljö och hållbart liv.
Det vill vi lyfta fram.
 
Läs mer om projekten som ger ringar på vattnet. Tillsammans gör vi skillnad.
Projekt för döva kvinnor i Maputo, Mocambique.
MAOS QUE FALAM
HÄNDER SOM TALAR
Inköp av material såsom tyger, tråd, blixtlås osv.
Utbildning i entreprenörskap och ekonomi
Inköp av industri- symaskin och mera material-
 
Projekt för döva kvinnor i Maputo, Mocambique.
MAOS QUE FALAM
HÄNDER SOM TALAR
 
Upprinnelsen till projektet är familjen Bydal, Båstad. De bodde och arbetade i Maputo 2013-2015 och kom då i kontakt med denna grupp av döva kvinnor. Kvinnorna sydde olika produkter.
Sofia Bydal såg att det fanns potential hos kvinnorna och hjälpte till med tyginköp, utveckling av produkterna och försäljning.
2018 fick vår klubb en förfrågan, från Sofia, att ekonomiskt bistå kvinnorna.
Vi har nu drivit tre olika projekt med syfte och mål att kvinnorna skall lära sig ett yrke, bli mera självständiga, ha ett bra socialt liv och bli självförsörjande.
 
Kvinnorna är döva men kan teckenspråk. I ett fattigt land som Mocambique är det starkt stigmatiserande att vara döv och svårt att göra sig själv rättvisa.
 
Båstad Rotaryklubb har tre gånger sökt o blivit beviljade medel från U-fonden.
Klubben har också bidragit med egna medel. Totalt har 45 000 sek satsats i projekten.
 
Pengarna har gått till: Inköp av material såsom tyger, tråd, blixtlås osv.
Utbildning i entreprenörskap och ekonomi
Inköp av industrisymaskin och mera material
 
Pandemin har inneburit att kvinnornas arbete har legat helt nere, men de är nu tillbaka med hög aktivitet.
Inköpen av material gör att de kan hålla igång sin produktion, sälja och få inkomster.
I ekonomiutbildningen lärde de sig bla att inte göra av med alla pengar från försäljning utan spara för att köpa in nytt material och kunna hålla hela processen igång.
Inköpet av industrisymaskin har redan gjort att de kan sy mera avancerade saker och därmed bredda sitt produktsortiment.
 
Kvinnorna har uttryckt via foton och meddelanden, att vår hjälp betyder oerhört mycket för dem
 
Kvinnornas produkter är av hög kvalitet.
Vi har sålt i klubben, anordnat lotterier med vinster från Mos Que Falam och sålt på en distriktskonferens.
Sofia säljer en hel del via olika kanaler här i Sverige.
 
Slutmålet är att kvinnorna blir helt självgående, har inkomster och kan försörja sig.
 
Båstad 2022-06-14
Monica Melén Beijer         
Projekt för döva kvinnor i Maputo, Mocambique.
MAOS QUE FALAM,
HÄNDER SOM TALAR
 
Sofia Bydal bodde tillsammans med sin familj i Maputo, Mocambique 2013-2015. Hon o hennes man Ole arbetade på Skandinaviska skolan.
Där kom hon i kontakt med en grupp döva kvinnor, som arbetade i ett kooperativ o sydde olika saker.
Att vara döv är ett handikapp för vem som helst, men i Mocambique kan det upplevas som en skam och kvinnorna stannar oftast bara hemma.
Kooperativet har en lokal som tillhör en kristen kyrka. Det finns en kvinna, Carla, från Brasilien som leder dem och har hand om ekonomin.
Kvinnorna är ca 15 st och mellan 16-30 år. De är helt döva men kan teckenspråk (finska).
Sofia såg att sömnadsprodukterna inte var så bra, både vad beträffar modeller, sömnad och tygkvalitet. Men såg också att det fanns potential hos kvinnorna.
Sofia hjälpte kvinnorna med tyginköp, modeller och sömnaden och fick fram fina o bra produkter för avsättning även i Sverige.
Sofia tog med produkterna till Skandinaviska skolan och ordnade en marknad där. Allt såldes slut.
Men när Sofia åkt hem mer eller mindre avstannade och backade verksamheten. De hade då sålt allt och inga pengar fanns kvar till att köpa in tyger.
Hösten 2016 startade Sofia ett hjälpkonto för att få ihop pengar. Dock inget 90-konto, var för dyrt. Startade även en Facebook sida.
På höstlovet 2016 åkte Sofia ner igen, köpte in tyger och fick igång verksamheten igen. Hade då fått gjort etiketter i Sverige tillsammans med ett UF företag i Helsingborg. Hade då också fått in pengar på hjälpkontot.
Genom olika fonder och resestipendier har Sofia fått möjlighet att åka ner och besöka dövcentret och hjälpa dem på plats. Var tillbaka 2017.
Försäljningen sker lokalt i Maputo, fast det är svårt för de döva kvinnorna att få plats på marknader, stöts ut.
Sofia säljer här i Sverige på marknader, försöker komma in på hotell.
Transporterna till Sverige sker med svenskar som åker hem.
Sofias mål är att få kvinnornas verksamhet att gå runt, dvs köpa in tyg, sy, sälja o få pengar över att köpa in nya tyger och att kvinnorna kan få lön att försörja sig själva och sina familjer. Detta gör att de lär sig yrket, får en meningsfull vardag tillsammans med andra döva.
Än så länge krävs det dock att Sofia åker ner.
Sofia åker ner nu på höstlovet 2018 och har fått ett resestipendium, genom Sveriges dövas förening, som täcker hennes reskostnader och uppehälle.
Min uppfattning är att det är ett seriöst och behjärtansvärt projekt.
En rotarian i vår klubb, Bengt Wennerlund, som arbetat med textilprodukter hela sitt liv, har granskat produkterna och bedömt att sömnadskvaliteten är utmärkt.
Ovanstående låg till grund för ansökan om bidrag från U-fonden.
Till vår stora glädje beviljade U-fonden vår klubb ett bidrag på 10 000 kr. Själva satsar vi 5 000 kr. Sofia får alltså 15 000 kr med sig ner till Mocambique att inhandla tyger och annat material för. Med dessa pengar är verksamheten för de döva kvinnorna tryggad en lång tid framöäver.
Klubben har även köpt in produkter till lotteri och tackgåvor till våra föredragshållare.
Om ca 1 år kommer klubben att göra en redovisning till U-fonden.
 
Båstad 2018-10-05
Monica Melén Beijer
President Båstad Rotaryklubb.