Med Osby Rotaryklubb –
Mot narkotika

För några år sedan beslöt klubben att satsa på ett nytt lokalt serviceprojekt. Klubben kom fram till att det skulle vara av stor vikt för kommunen och dess invånare om man kunde minska missbruket av droger bland våra ungdomar. Serviceprojektet ”Med Osby Rotaryklubb – Mot narkotika” tog sin början och i samband med klubbens 60-årsjubileum samlades det in pengar för att kunna användas i serviceprojektet.

Tidigt insåg de klubbmedlemmar som arbetade med projektet att en uppgift av denna karaktär är inget man klarar av själv utan att klubben behöver samarbete med andra samhällsaktörer. Osby kommun visade intresse av ett samarbete med klubben. Kommunen arbetar sedan många år med denna problematik tillsammans med polisen. Fritidsgården Pulsen är en av aktörerna som arbetar för att få våra ungdomar att minska användandet av droger som tyvärr kryper allt lägre ner i åldrarna.

Osby kommun, Rotary och Länsförsäkringar arbetar tillsammans med projektet ”Säkrare Osby”. Det finns en gemensam vilja att sprida information om problematiken samt att samla in pengar för att kunna stötta finansieringen av arbetet med Öckerömetoden. Vårdnadshavarnas förhållningssätt gällande sina barn har stor betydelse för att minska droganvändandet bland ungdomar. Osby sticker ut när det gäller tillgängligheten och att vårdnadshavarna tillåter sina barn att dricka alkohol samt att ge alkohol till sina barn. Projektet ”Säkrare Osby” vill även stötta nattvandrarnas arbete.

Lindhem Rönnebacken

Ett annat serviceprojekt som Osby Rotaryklubb satsar på inom kommunen riktar sig till de äldreboende på Lindhem och Rönnebacken. Vartannat år besöker klubben kommunens äldreboenden.

Klubbmedlemmarna bjuder på kaffe, tårta och kakor. Till kaffet bjuds det på sångunderhållning och ibland är sångkören förstärkt med någon lokal musiker.

Året efter det att klubben startades 1957 framfördes ett förslag om att klubbens medlemmar någon gång under hösten skulle ordna en utflykt för länssjukhemmets patienter. Den 2 juni 1977 kunde Karl Rosén konstatera att detta evenemang firade 20-gångersjubileum. Intressant är att ett av klubbens serviceprojekt fortfarande är att varje år anordna en aktivitet för Lindhem alternativt Rönnebacken om än i andra former.

To find out how you or your business or organization can adopt a Beautification Site check out the plan on the city’s website, or call Eren Jeager (at the Public Works Department)or Mika S. Levi (at the Garden Harvest).