banner
Veckobrev Alvesta RK 2020/2021
 
Det goda kretsloppet
 
Dahn Delsmo, VA-chef Alvesta Kommun föredrog om hur vattnet tas om hand från källan till utlopp, ”Det goda kretsloppet”.
 
Vattnet i Alvesta tas från Bergaåsen i Hallsjö. 15 500 st anslutna hushåll i Alvesta, 4 700 vattenmätare, 800 000 m3 vatten/år och och 1500 000 m3 avloppsvatten/år som rinner i totalt 21 mil vattenledningar.
 
Som kuriosa tar det 300 år för allt grundvatten att bytas ut.
 
 
 
 
 
 
 
Rotaryärenden:
President Sigmund Lisecke hälsade deltagarna välkomna.
 
Veckobrev nr 39 godkändes.
Dagens namn är Håkan och Hakon.
Klubbmästare: Peter Wickström
Födelsedagar under veckan: John-Erik Pettersson.
Övriga frågor: Sven-Inge ställde frågan om hur länge våra digitala möten ska pågå och när vi kan uteslutande ha fysiska möten.
Den årliga golftävlingen har fn 9 st anmälda från klubben och 3 externa, totalt 12 st. Tävlingen äger rum på Alvesta GK, 210628. Anmälan till Bo Axelsson.
Vinlotteriet vanns av: -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veckobrev nr:   40
Datum:              2021-06-14
Plats:                    GTM/Rådmannen
Medlemsantal:   49
Antal närvarande:  6
Antal webb:             10
Antal gäster: 
Antal gäster från annan klubb:      
Veckobrevskrivare: Patrick Carlsson
KOMMANDE EVENEMANG
Strategisk plan. ClubRunner funktionen. GTM 1215.
Hybridmöte på Rådmannen. Eget IT-verktyg.
21 jun 2021
12:00 – 13:00
 
Golftävling.
Alvesta Golfklubb
28 jun 2021
09:00 – 13:00
 
Presidentens afton.
Vapenmagasinet Kronobergshed
28 jun 2021
18:30 – 22:30
 
Visa hela listan
ClubRunner Mobile