21
jun
2021
Alvesta
Hybridmöte på Rådmannen. Eget IT-verktyg.

Sweden

Inkommande president , Hagart Valtersson, presenterar sin strategiska plan och ny Clubbhandbok för verksamhetsåret 2021-22.

Webmaster, Peter Wikström, kommer att diskutera kring; hur utnyttjar man "ClubRunner" effektivast.



          Sponsorer