09
jun
2021
Halmstad Tre Hjärtan
Hotell Continental på Kungsgatan 5 i Halmstad

Sweden

Olle Strandberg berättar via Zoom om sina erfarenheter från Spanien under pandemin.

*) Zoom-länk erhålls från Thomas Helgesson på thomas.helgesson@hh.se