Klubbens historia
Halmstad-Tylösand Rotaryklubbs tillkomst och de första åren
 
Vår rotaryklubb har delvis sitt ursprung i Halmstad Junior Chamber of Commerse (JC). I slutet av 60-talet närmade sig ett antal medlemmar eller hade nyligen passerat den magiska åldersgränsen 40 år. Det var nog en av anledningarna till att JC:s dåvarande president, advokaten Hans Norell, tog kontakt med Christer Lilliehöök, detta år president och sedan många år medlem i Halmstad Rotaryklubb. Avsikten var att bilda en ny (tredje) Rotaryklubb i Halmstad. De tidigare klubbarna var Halmstad RK (stiftad 1935) och Halmstad -Gamletull (stiftad 1963).
 
Den nya klubben-Halmstad-Tylösand Rotaryklubb – skulle i första hand söka sina medlemmar bland dem som var bosatta väster om Halmstad – ut till Söndrum-Tylösand samt norr om staden – Haverdal-Steninge upp till gränsen mot Falkenberg.
 
I ett tidigt skede av medlemsvärvningen kontaktades direktören för Nya Hotell Tylösand AB, Torsten Senje. Tylöhus skulle allt sedan starten bli den nya klubbens hemvist. Torsten skulle under alla sina år i klubben bli klubbmästare och inleda traditionen med utsökta luncher. Mera om luncherna nedan.
 
Klubben bestod vid bildandet av 27 personer - samtliga män förstås (chartermedlemmar). Tre av dessa finns fortfarande med i klubben: Ulf Meuller, Lars Svensson och undertecknad Ove Olsson.
 
Invigningen skedde på hösten 1970 i Söndrums kyrka under ledning av medlemmen, kyrkoherden och vältalaren Uno Fried. Ceremonin i kyrkan följdes av en invigningsmåltid på Tylöhus med Torsten som traktör och med deltagande av Distriktguvernören och presidenterna i de båda äldre Halmstadklubbarna m fl. I samband med charterfesten överlämnades gåvor bl a vår ordförande-klubba snidad av den då välkände läkaren och Halmstadklubbmedlemmen Måns Arborelius.
 
Vår förste president 1970-71 blev Bertil Diedrichs, då välkänd som grundare av DIAB-Barracuda-verken i Laholm och boende i Tylösand. Bertil hade tidigare varit medlem och president i Laholms RK. Han avled tyvärr alltför tidigt (1972).
 
Klubben införde redan under året 71/72 ett särskilt avgiftssystem- varje måltid (även gästernas) bidrog med en krona. Dessa avgifter medverkade kraftigt till att bygga upp klubbens insats i Rotary Foundations fonder.
 
Klubben bildade dessutom en särskild hjälpfond, Bertil Diedrichs minnesfond, som årligen delar ut ett bidrag till handikappade ungdomar.
 
Redan under sitt första år fick klubben en ”vis man”, översten Carl von Mentzer. Carl var under alla sina år i klubben vår särskilde läromästare i Rotarys stadge- och policyfrågor. Något senare kom också våra Rotarykunskaper att prövas genom upprepade frågesporter ledda av välkände medlemmen Lennart Jonsson.
 
Åter till våra utmärkta lunchmåltider. Redan från början blev vår klubb livligt besökt av gäster från när och fjärran. Ryktet om våra måltider hade tydligen spridit sig. Under sommarens bad- och golfmånader var det inte ovanligt att klubben hade fler gäster än egna medlemmar. Det kan nämnas att lunchpriset de första åren inte var mindre än 18 kr. Men då ingick förstås ett rikligt sillbord och en flaska (som på den tiden kallades) pilsner.
 
Avslutningsvis något om vårt kära veckobrev. Det var ett riktigt brev (med frimärke), som varje vecka skickades hem till medlemmarna. Det innehöll, förutom föredragsreferat, alltid en rapport om vilka av våra medlemmar som besökt andra klubbar på sistone. Dessutom fanns en förteckning över gästande rotarianer och deras klubbtillhörighet. Samme sekreterare hela året och det var ”för-
datorisk” tid. Ganska jobbig syssla.
 
Ove Olsson, klubbmedlem sedan 1970 då klubben bildades.