banner
Jag heter Kurt Månsson och det är andra gången jag är president i Åstorps Rotaryklubb och får därmed en djup känsla av delaktighet i en världsledande serviceorganisation som också finns nationellt, regionalt och lokalt. Rotary står för ideal med syfte att tjäna utan tanke på egen vinning. För det mesta räcker det med att träffas inom och utom klubben och bara bjuda på sig själv. Att vi sedan får möjlighet att vid varje möte lyssna till någons berättelse i kända eller okända ämnen ger en bred inblick i många samhällsfrågor.
Detta tillsammans med kamratliga möten har genom åren givit mig en förståelse för min samtid och dess historia som jag troligen inte hade fått annars. I bästa fall leder det till en bättre förståelse för mig själv som person. Och på den vägen är det...
President's Message
Kurt Mansson
Klicka för att skicka e-post.
member photo
ClubRunner Mobile