Veckomöte tisdag 11 maj kl 18 på ZOOM.
Länk kommer till de som anmält sig.
Nils Carlsson från Länsstyrelsen ger oss en aktuell redogörelse över förekomst och framtid för varg i Skåne. Mötet öppnas 17.45 för mingel.
 HÄR ÄR LÄNK TILL DET INSPELADE MÖTET
 
Digitalt/Fysiskt veckomöte tisdagen 27 april kl 18.45 på ZOOM
Vi planerar för minst åtta platser på Tingvalla kl 18 med förstärkt fika för de som inte har möjlighet att delta digitalt. Mer information om detaljerna kommer via mejl och telefon till de som vi tror vill delta fysiskt.
Roland Axelzon och Peter Wickström berättar som Alvestaklubbens vattenprojekt, som också finansieras av flera klubbar.
NU FINNS LÄNKEN TILL INSPELAT MÖTE PÅ VÅR FB-SIDA
Per-Olof Eldh, övlt i flygvapnet, "Det militära flyget då och nu"
 
Veckomötet 13 april på ZOOM startar 17,45 med mingel. Sedan några klubbärenden och därefter en mycket intressant föreläsning. Inbjudan med anmälan skickas ut av Bengt. Som vanligt blir det vinlotteri, vilket administreras också som vanligt...av Rolf.
 
Videolänk till det bandade mötet finns på vår slutna Facebook sida.
Och veckobrevet finns under <Nyhetsbrev> i högerspalten
VECKOMÖTET TISDAG 16 MARS KL 18 PÅ ZOOM
 
Möte med föredrag finns bandat och kan ses på vår slutna FB sida på denna länk: https://www.facebook.com/groups/rotary.astorp
 
Bildningsnämndens nye ordförande Murat Özbalci (C) presenterar sig själv och sin syn på nämndens framtida uppdrag.
Begreppet "bildning" kan ju omfatta
mycket mer än skolpolitik. Gissar dock att skolpolitiken dominerar nämndens arbete.
 
Mötet är öppet från 17.45. Anmälan till Bengt.
Varmt välkomna!
Vid veckomötet 2 mars gav Daniel Kipowski - från Öresundskraft - oss en resa genom påbörjad samhällsutveckling mot mål 17. En nära nog utopisk bild fick åtminstone mig att förstå vad som förväntas av oss. I alla de roller vi spelar. Alltifrån individ över företag till samhällsbildning. Vi lägger Daniels presentation nedladdningsbar här på sidan - se upptill höger. Vi lägger också ut en länk på vår slutna Facebooksida som visar det bandade mötet och då också Daniels presentation.
Sverige ska elektrifieras, men räcker elen till Skåne?
Frågan ställs till Ulf Alestam, EON
Sverige är mitt i en stor utmaning: att ställa om till ett fossilfritt och hållbart samhälle samtidigt där våra städer och företag kan fortsätta växa. Då behöver fler utsläppstunga sektorer drivas av el istället för fossila bränslen. Elektrifieringen och energiomställningen i vårt samhälle möjliggörs av ett starkt elnät. Därför är det viktigt att vi kan öka takten i utbyggnaden av landets elnät så snabbt som möjligt.
SE VIDEO FRÅN FÖRELÄSNINGEN PÅ VÅR FACEBOOKSIDA.
 
Vi kommer in i handlingen när det gäller el-flöden i Norden.
Göran har besökt oss tidigare men hans profession är nu än mer aktuell. Mycket talar för att vi inte haft krisberedskap för pågående pandemi. Gissar att vi får höra om andra kriser med eller utan beredskap. Se inbjudan i kolumnen till vänster - Digitalt veckomöte 2 feb och anmäl dig.

Det dröjer några veckor till...

... innan vi kan ha fysiska möten. Men till dess får vi hitta alternativ. Tisdag 19 januari gör vi ett digitalt ZOOM-möte med start klockan 18. Bengt skickar ut inbjudan med krav på anmälan. De som anmäler sig får en länk till mötet och vid behov information om mötestekniken.
Mötet blir ett samtal mellan Dr Sven och mig och ska ge deltagarna möjlighet till dialog och att bilda sig en personlig uppfattning om

Vaccinera eller ej - en personlig fråga.

Det kom ett brev fr Dr Sven
 
Hej Kurt,och en god fortsättning.
Skriver med anledning av mitt föredrag i Åstorp och min lite avvaktande hållning mot vaccination av covid 19. Jag tycker att det nu framkommit så mycket information att jag nu kan ställa mig positiv till vaccination. Detta innebär att jag kommer att låta mig vaccineras när erbjudandet om vaccination kommer. Fortfarande kvarstår tveksamheter kring Astra-Zenekas vaccin som dock ännu inte är godkänt. Bifogar information från Internetmedicin, som ger en bra översikt på läget och hur vaccineringen är tänkt att genomföras i Sverige.
 
Räknar med att du läser upp detta i klubben och ber dig att bifoga en varm hälsning till alla högt aktade kamrater i klubben!
 
Tillgivne vännen Sven
ROTARYJUL när det begav sig....i en tid med stark framtidstro.
Något vi nu måste bygga upp igen.
Jag har för vana att följa samhällsutvecklingen i USA.
Denna gång om ungdomars tankar om sin framtid.
++++++++++++++++++++++++++++++
From ”I”  to ”WE”  via “Service Above Self”
Det som händer I USA kommer till Sverige – så har det varit de senaste 150 åren. Kultur, vetenskap, samhällsbygge, teknologi – attityder och värderingar. Ett allt starkare miljö-tänk breder ut sig hos ungdomar, som nu ser det faktum att ego-centrerade samhällen (populationer) missar en hållbar samhälls-utveckling. Det gäller både i relationen individ till samhälle och i relationen samhälle till landskap. I vissa avseenden lever vi i den senare relationen som i vårt eget avfall – gäller luft, vatten och jord.
 
Nu kommer signaler från USA där den unga generationens frontfigurer har noterat dessa problem och är beredda ta tag i vad som behöver göras. Man börjar i liten skala och bygger upp gemensamma fora för utbyte av kunskap och handling, utan tanke på egen vinning.
Dessa ungdomar har upptäckt att ”WE” är så mycket starkare än ”I”. Och på den vägen är det, så klart. Detta har vi ju känt till sedan 1905 då Rotary bildades.
Jag är helt övertygad om att Rotary kan vara det stöd som dessa ungdomar behöver, var de än är verksamma. Vi har här ett uppdrag för tiden framöver. För deras och för vår egen framtid.
 
Med dessa tankar om behovet av en ökande vi-känsla i våra samhällen, där Rotary har en uppenbar roll, vill jag önska er alla en
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.
Service Above Self /Kurt
(Minst tre personer går att känna igen på bilden)

Veckomöte-Kvällsmöte fredag 4 dec kl 17

Det blir ett fysiskt och digitalt möte. Vi som träffas på Tandvårdshuset i Bjuv bjuds på en "jultallrik" klockan 17 och själva mötet startar cirka kl 17.45. Lokalen erbjuder samling enligt gällande mötesretriktioner (max 2 x 8 personer i grupp med 1.5 m avstånd). Här är länk till mötet för de som anmält sig till videomötet.

Kommande veckomöten är inställda på grund av gällande restriktioner för möten. Vi kan så klart träffas ute.
Återkommer till det.

 
Vi sänder ut information efterhand via epost och ska hålla denna hemsida uppdaterat. Styrelsemöte 24 nov kl 19 på Tandvårdshuset blir kombinerat fysiskt/digitalt. Länk till mötet skickas ut till styrelsen i någon dag innan mötet.
Likaså blir årsmötet med samma upplägg, också på Tandvårdshuset i Bjuv. Men då som kvällsmöte 4 dec. Vi träffas för en försenad lunch kl 17. Återkommer med en inbjudan och uppdaterad kallelse. Här finns alltså möjlighet till att delta på video- eller telefonlänk.
Vi ställer alltså in även Julvespern helt. Men lämnar vårt traditionella bidrag till Kyrktuppen.
 
Önskar er alla allt väl och ser fram emot att kunna träffas igen.
/kurt

Liten bakgrund till kommande föredrag, som dock handlar om företaget Aqua Invent. Se Kommande evenemang i spalten till vänster.

Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv. Rent, färskt dricksvatten är nödvändigt för människan och andra livsformer. Tillgången till säkert dricksvatten har ökat stadigt och avsevärt de senaste decennierna i nästan alla världens delar. Mer än hälften av jordens folkmängd kommer att drabbas av vattenbaserad sårbarhet år 2025. En rapport från november 2009 menar att vattenbehovet kommer överstiga tillgången med 50 % i några utvecklings-regioner år 2030. Vatten spelar en viktig roll i världsekonomin. Det fungerar som ett lösningsmedel för ett antal olika kemikalier och underlättar industriell nedkylning och transport. Omkring 70 procent av färskvattnet går till jordbruket.

Snygga bänkskivor till kök och bad ligger oss varmt om hjärtat!

Så skulle man kunna sammanfatta verksamheten här på A&O Marmor och Granit. Vi vänder oss till dig som prioriterar personlig service, ett brett sortiment och hög kvalitet.
Så inleds hemsidan hos Årets Företagare i Åstorp.
Mer kommer fredag 23 okt kl 12 på Tingvalla.
U-fondens julkort finns nu att beställa. 15 kort m kuvert för 140 kr. Beställ hos kurtafmansson@gmail.com. Finns beställningslista på klubben.

Veckomöte fredag 2 oktober.

Tidigare annonserat föredrag flyttas fram till annan fredag. I stället kommer Ulf Lindh att både tala om sig själv och sin relation till IKEA. Nog så spännande. Vi är ju många som har relation till IKEA.
Fredagen den 25 september. Per (Pär) Broman
– från bankvärld till lantbruk.
Per var den som gjorde startup jobbet för Sparbanken Gripens kontor i Åstorp och är nog ett känt namn för klubbens medlemmar och för dem med kontakt i Åstorps Näringslivsforum. Kan bli spännande höra vad en f.d.  bankman sysslar med inom LRF? Blir kanske också lite om vad som hänt inom den nordvästskånska banksfären?

Fredagen den 18 september ses vi, numera, som vanligt på Tingvalla för ett lunchmöte. Social distansering gäller. Veckans föredrag hålls av Göran Peresson på HP Brunnsborrningar. Han talar om de kallas "Vattenbristens räddare".  Kom och lyssna!

Inbjudan är skickad via e-post - anmälan på ClubRunner App

Kärnverksamheten i HP-borrningar är allt inom grundvattnets kretslopp: att borra och koppla brunnar för bevattning och dricksvatten, bergvärme och entreprenadborrning. Vår tjänster innefattar att borra och koppla brunnar för bevattning och dricksvatten, bergvärme och entreprenadborrning. Dessutom tillhandahåller vi tjänster inom enskilda avlopp, brunnsrenovering, vattenanalys, vattenpumpar, vattenrening, service och filter. Vi dokumenterar borrningen och ger givetvis garantier på utförda arbeten.

Förutom borrning tillhandahåller vi helhetslösningar inom förnyelsebar geoenergi inom segmenten sol (laddare, batterier och nya tekniker), värmepumpar till både konsumenter och till kommersiella fastigheter, men också service och serviceavtal.

När Corona erövrade världen - vad händer sedan
Så här läser jag på https://www.tollgerdt.se/.
 
”Allt började med att jag, Ingrid Tollgerdt-Andersson disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm och blev den första filosofie doktorn där. Min grundutbildning är nämligen psykolog. Attityder, värderingar och relationer har varit i fokus i min forskning och resultaten tillsammans med olika erfarenheter har varit basen i samtliga konsultuppdrag….
…Sedan dess har det runnit mycket vatten under broarna, otaliga konsultuppdrag inom vitt skilda branscher i Sverige, men också internationellt.  Dessutom, viktigast av allt - flera vetenskapliga studier kring ledarskap – finansierade av bl.a Handelsbankens forskningsstiftelse, Krapperups Forskningsstiftelse, SKL (f.d. Landstingsförbundet och Kommunförbundet) FOU Väst, EU projekt (Leonardo da Vinci) och många andra.”
 
Ingrids senaste bok ”När Corona erövrade världen – vad händer sedan” finns att köpa via hemsidan för 200 kr. Där finns också en utförlig information, bloggar mm.
Ingrid föreläser fredag 11 sep på Rotary Åstorp
Från Digerdöden via Asiaten till COVID-19
Sven Svederberg talar vid vårt nästa veckomöte 4 sep om pandemier. Sven är en välkänd profil som Dr Sven  i Åstorp och speciellt i Åstorps Rotaryklubb. Han var verksam i kommunen som läkare under många år och är fortfarande aktiv. Vi ser fram emot ett intressant och spännande möte.

Rotaryåret 2020-21 i Åstorp RK fick en festlig inramning vid kvällsmötet 21/8

Vi blev nästan 50 deltagare varav 27 medlemmar som tagit med anhöriga.God mat och god dryck i mycket gemytlig samvaro avslutad med en väldigt intressant bekantskap med K Felix G Åhrberg och hans tankar om svenskt vin i allmänhet och Kullabergs Vingård i synnerhet gav mersmak. Vi återkommer med vanligt veckobrev.
STORT TACK TILL KLUBBTJÄNST OCH ALLA SOM MEDVERKAT FÖRE OCH UNDER MÖTET /kurt
maj 2021
M ti O to F L S
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
Distriktets program
Distrikt 2400
 
Kommande evenemang
25 maj 2021 17:45 19:00
Videolänk
08 jun 2021 19:00 22:30
Tomarps Kungsgård, Kvidinge
Bulletins
Veckobrev 30 mars
01 Apr 2021
Veckobrev 2 mars 2021
04 Mar 2021
Veckobrev 16 feb
17 Feb 2021
Klubbinformation
Swish 1235843271

Service Above Self

Vi möts fysiskt
Fredagar kl 12:00
Tingvalla i Åstorp
Vramsvägen 9
Åstorp, Sweden 26532
Sweden

VÅRA SAMVERKANSPARTNER