Woord van de voorzitter
 
    
 
Het is met enthousiasme dat ik de fakkel van het voorzitterschap van onze club overneem van Erik Van Rymenant voor het werkjaar 2023 – 2024.
 
Onze club is een jonge dynamische en goed functionerende club in die zin dat ons motto “Service Above Self “wordt verwezenlijkt via goed gestructureerde en werkende commissies.
De laatste jaren hebben aangetoond dat anno 2023 er meer dan ooit nood is aan solidariteit, actie en ondersteuning.
Dienst aan de gemeenschap staat bij ons dan ook centraal en vormt het kloppende hart van de club.
Deze noden en behoeften worden gevoed door het opzetten van zowel lokale als internationale hulpprojecten.
Deze activiteiten vergen heel wat tijd, energie maar werken ook kameraadschap in de hand, niet enkel tussen onze leden.
Het voornaamste is echter dat deze activiteiten ons een grote voldoening geven als we zien dat we daadwerkelijk op het terrein voor sommigen een verschil kunnen maken.
 
Het loont dus zeker de moeite om een lidmaatschap van onze club te overwegen met als essentiële motivatie de kans krijgen om zich te kunnen inzetten voor anderen.
Ik vind het dan ook een hele eer om dit werkingsjaar een actieve rol te kunnen spelen in het begeleiden van onze club.
 
Claude HERMAN
Voorzitter 2023-2024
 
 
Om dit verder waar te maken willen wij ook op zoek gaan naar ondernemers en bedrijven die via de verschillende formules onze acties willen sponsoren. Klik hier voor meer uitleg over sponsoring.