Over onze club
 
Steun aan Goede Doelen
 
 
Met onze Rotaryclub Sint-Gillis – Stekene – Camasiacum dragen we ieder jaar ons steentje bij aan het lenigen van enerzijds plaatselijke en anderzijds internationale noden. 
Ieder voorjaar bepaalt onze club enerzijds een budget en anderzijds de projecten aan wie wij steun willen verlenen in het volgende werkjaar. In concreto gaat het dit jaar dus over het werkjaar vanaf september 2019 tot augustus 2020.
 
Graag nodigen we u dan ook uit een project in te dienen voor dit komende jaar. Ten einde ons toe te laten de projecten te evalueren hechten we veel belang aan een duidelijke omschrijving van het project en de organisatie, evenals aan een goede budgettering.
Hierbij is het de eerste plaats belangrijk dat deze projecten kaderen binnen de 6 pijlers van Rotary: 
- promoting peace
- fighting disease
- providing clean water
- saving mothers and children
- supporting education
- growing local economies
 
De aanvragen illustreren enerzijds hoe de projecten tegemoet komen aan de criteria van Rotary en anderzijds ook aan die van onze eigen club. 
Binnen de commissie hechten we vnl. belang aan de duurzaamheid van de werking en van het project zelf, de bereidheid tot en mogelijkheden tot samenwerking met de club, de band met ons territorium, de financiële transparantie van de werking, de voorkomende andere inkomsten voor het project, de duidelijkheid (concreet karakter) van de aanvragen wat betreft uitvoering, kostprijs, timing,...

Graag ontvangt de commissie Dienst aan de Gemeenschap van onze club de aanvragen via een mail aan de huidige voorzitter theo.erauw@telenet.be met kopij aan de voorzitter van het jaar 2019-20 anne_mie.noens@icloud.com en aan de comissie Dienst aan de Gemeenschap via marcbuyens@skynet.be tegen uiterlijk 2 april e.k. 

De commissie doet het nodige om hierna een vergadering te beleggen en een advies te formuleren aan het bestuur. Uiteraard worden de aanvragers na de beslissing van het bestuur op de hoogte gebracht of het ingediende project al dan niet werd weerhouden.
 
 
 
 
BewarenBewaren
BewarenBewaren
BewarenBewaren