Wij sturen enkele keren per jaar een email om u op de hoogte te brengen van en uit te nodigen op onze activiteiten.
Fundraising activiteiten:
  • Jaarlijkse quiz in het najaar
  • Jaarlijks concert in de winter
  • Jaarlijkse oesterparty begin juni
Kennismaking met onze club
  • Open vergaderingen met interessante sprekers