Sponsor worden
 
In het nieuwe werkjaar 2019/2020 van Rotary Club Sint-Gillis Stekene Camasiacum, onder het voorzitterschap Anne-Mie Noens, wordt er gewerkt aan een dynamisch en gevarieerd programma om lokale en internationale projecten te steunen.
 
 
   
Wij geloven dat wij, door een goede samenwerking tussen uw onderneming en onze Rotary Club een succesvol partnership kunnen uitbouwen.
 
Daarom bieden wij u deze “jaar sponsoring-formules”aan.
Elke jaarformule biedt als wederdienst een aantal reële voordelen!
De diverse sponsorformules kan u HIER nalezen
 
Met uw steun bij de realisatie van onze sociale projecten, brengen wij het profiel van uw onderneming in het daglicht en kan een gevarieerd publiek met uw bedrijf kennismaken.
 
Jaarlijks organiseren wij een drietal evenementen om met de opbrengst ervan onze sociale projecten te realiseren. 
 
  • De jaarlijkse quiz in oktober
  • Het nieuwjaarsconcert in januari
  • De oesterparty in juni
 
Uw firma kan via sponsoring of materiële hulp haar betrokkenheid beklemtonen en de zichtbaarheid van uw bedrijf versterken bij het grote publiek in onze regio.
 
Wij zijn u dankbaar  mocht u op een van onze drie voorgestelde sponsoring-formules inschrijven en hopen u op een van onze komende evenementen te mogen begroeten.
 
Van zodra wij uw inschrijving ontvangen hebben, contacteren wij u voor de verdere afhandeling.
 
 
Heeft u nog vragen? 
 
Sponsors