Sponsor worden
 
In het nieuwe werkjaar 2020/2021 van Rotary Club Sint-Gillis Stekene Camasiacum, onder het voorzitterschap Griet Cloet, wordt er gewerkt aan een dynamisch en gevarieerd programma om lokale en internationale noden en projecten te steunen. De recente corona gezondheidscrisis heeft ervoor gezorgd dat er nog meer nood aan solidariteit en ondersteuning nodig is. 
 
Daarom geloven dat wij dat, ondanks deze crisis, we toch een succesvol partnership kunnen uitbouwen, door een goede samenwerking tussen uw onderneming en onze Rotary Club.
 
We bieden u deze “jaar sponsoring-formules” aan.
Elke jaarformule biedt als wederdienst een aantal reële voordelen!
De diverse sponsorformules kan u  HIER nalezen.
 
Met uw steun bij de realisatie van onze sociale projecten, brengen wij het profiel van uw onderneming in het daglicht en kan een gevarieerd publiek met uw bedrijf kennismaken.
 
Jaarlijks organiseren wij een drietal evenementen om met de opbrengst ervan onze sociale projecten te realiseren. Ook dit jaar engageren we ons met de hele club om deze evenementen, eventueel aangepast aan de geldende Covid maatregelen en/of in een ander gedaante, toch te laten doorgaan.
 
  • De jaarlijkse quiz in november
  • Het nieuwjaarsconcert in maart
  • De oesterparty in juni
 
Uw firma kan via sponsoring of materiële hulp haar betrokkenheid beklemtonen en de zichtbaarheid van uw bedrijf versterken bij het grote publiek in onze regio.
 
Wij zijn u dankbaar mocht u op een van onze drie voorgestelde sponsoring-formules inschrijven en hopen u op een van onze komende evenementen te mogen begroeten.
 
Graag intekenen voor 30 september 2020. Van zodra wij uw inschrijving ontvangen hebben, contacteren wij u voor de verdere afhandeling.
 
 
Heeft u nog vragen? 
 
Sponsors