Sponsor worden
 

Rotary haalt een groot deel van zijn bestaansreden uit het steunen van diverse goede doelen in binnen- en buitenland. Nu de economische situatie verslechterd zijn de noden aan solidariteit, actie en ondersteuning nog groter geworden. In het nieuwe werkjaar 2024-2025 bouwt Rotary Sint-Gillis Stekene Camasiacum, onder het voorzitterschap van Daniël Troch, verder aan een gevarieerd programma om lokale en internationale noden en projecten te steunen. Met onze acties en goede doelen willen we een succesvol partnerschap aangaan met uw onderneming.


We bieden u volgende jaar-sponsorformules aan.

Elke jaarformule biedt als wederdienst een aantal reële voordelen!
Met uw steun bij de realisatie van onze sociale projecten, zetten wij het profiel van uw onderneming in het daglicht en kan een gevarieerd publiek met uw bedrijf kennismaken.

Jaarlijks organiseren wij drie evenementen om, met de opbrengst ervan, onze sociale projecten te realiseren. Ook dit werkjaar engageren we ons met de hele club om deze evenementen te laten doorgaan.

  • De quiz op zaterdag 23 november 2024 

  • Het concert op zaterdag 25 januari 2025

  • De oesterparty als groots netwerkevent in juni 2025

Uw onderneming kan via sponsoring of materiële hulp haar betrokkenheid beklemtonen en de zichtbaarheid van uw bedrijf versterken bij het bredere publiek in onze regio.

Wij zijn u dankbaar mocht u op een van onze drie voorgestelde sponsorformules inschrijven en wij hopen u op een van onze komende evenementen te mogen begroeten.

Graag intekenen voor 30 september 2024. Van zodra wij uw inschrijving ontvangen hebben, contacteren wij u voor de verdere afhandeling.

 

 
 
Heeft u nog vragen? 
 
Sponsors