Afgelopen donderdag 30 juli 2020 heeft Mw. Kavita Parbhudayal Msc, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid Den Haag een presentatie gehouden voor onze fellows over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Den Haag, Nederland.
 
In de presentatie ging ze in op de opbouw van de zorgketen in Den Haag voor zowel preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling, als tijdige signalering, advies en indien nodig interventie. De focus ligt op preventie en op het aanpakken van de risicofactoren om daarmee het geweld duurzaam te stoppen. Er is sprake van een multidisciplinaire aanpak, waarbij onder andere GGD, scholen, kinder- en vrouwenopvang een rol spelen. Er worden ook wijkteams ingezet die aan de hand van veiligheidsbeoordelingen en/of veiligheidsvoorwaarden de veiligheid in het gezin/huishouden waarborgen, waardoor zaken als lichamelijke en psychische schade bij gezinsleden kan worden voorkomen.
Per jaar vinden ongeveer 1000 interventies plaats en zijn er ca 15.000 adviezen en meldingen.  Middels de adviezen en meldingen krijgt men zicht op de veiligheid in het gezin en huishouden. Vervolgens wordt besloten bij welke instelling of professional de verantwoordelijkheid wordt gelegd voor het nemen van de vervolgstappen.
 
Al met al is het een hele keten waarbij inzet van alle partners essentieel is. Gezien ook in Suriname huiselijk geweld meer aandacht nodig heeft, wordt gekeken naar een eventuele samenwerking met Suriname in de vorm van bijvoorbeeld trainingen.
 
     
Sponsors