Op woensdag 15 juni 2016 vond de overhandiging plaats van het AED apparaat door Karin Wong Fong Sang (president van RCPR) aan de DC van Wanica mevr. Samsoedin die op haar beurt het levenreddende apparaat overhandigde aan de heer Dijks (Gewestelijke politiecommandant).
Owner: Margriet Nouh-Chaia-Van Dijk
Loading slideshow...
 
Sponsors