01
sep
2020
Skansen, Baltic Sea Science Center
Djurgårdsslätten 49
Stockholm,  11521
Sweden

Möte för klubbarnas kontaktpersoner och representanter för andra organisationer angående situationen i vårt närmaste hav och vad vi kan göra för att förbättra denna.

Målgrupp: 2370-klubbarnas kontaktpersoner för Rädda Östersjön (personlig inbjudan gick ut 15 juli, se respektive klubbs funktionärslista).

Projektbeskrivning och program: se artikel om uppstartsmötet.

Kostnad: 895 SEK per deltagare inkl. moms.

Anmälan: via e-post till gog.axelsson@telia.com snarast möjligt och senast torsdagen den 30 juli.