Calendar
List
Event Types
 
Steven Hargash
Apr 12, 2018
 
Walt Reynolds; Retired FBI Agent
Apr 19, 2018
 
Frankenmuth High School Symposium 3:30-4:30
Apr 24, 2018
 
No Regular Meeting
Apr 26, 2018
 
May 01, 2018 7:30 AM
 
Stephan Gauger; Wind Site Manager Nextera
May 03, 2018
 
Al Zehnder, Mike Nuechterlein, Bill Zehnder
May 10, 2018
 
Rotarian Matt Cramer
May 17, 2018
 
 
Jun 05, 2018 7:30 AM
 
 
Rotarian Andy Knudson
Jun 14, 2018
 
Club Assembly
Jun 21, 2018
 
Jul 03, 2018 7:30 AM
 
Aug 07, 2018 7:30 AM
 
Sep 04, 2018 7:30 AM
 
Oct 02, 2018 7:30 AM
 
Sponsors