Publicerad av Christer Wikström den 03 Jul 2023
Styrelsen i Öviks RK har haft ett par Arbetsmöten för att planera nästa verksamhetsår och fastställa verksamhetsplanen.
Ett socialt kontrakt är förutsättningen för att vilja arbeta tillsammans och vi fokuserade mycket på medlemmar, medlemsvård och projekt.
Socialt kontrakt – Vad behöver du för att våga/vilja bidra?
Gemensam Syn, Tillit, Samma budskap till medlemmarna från enad styrelse
Vi är flera som kör tillsammans, 
Vi vågar bli sårade & vara Modiga, Vågar vara öppen.
Vi vill ha kul tillsammans,
Tillit, Transparens , Växa som människa
Våga vara oense & våga förlåta.
Lyssna på varandra, vara tydliga
Hålla vad jag lovar o våga be om hjälp,
lite Zlatan-kaxighet
Medlemmar och Medlemsvård och projekt
Här fokuserar vi på Transparens och Tydlighet, Viktigt visa medlemmarna vad ”Service above Self”innebär, vad det innebär vara medlem i Öviks RK och vad vi ”får” för medlemsavgiften 
Vi diskuterade Gästmedlemskap för föreläsare och andra intressanta personer.
Vi kommer ha ett Grillparty i slutet på augusti för alla våra medlemmar för att inleda det nya verksamhetsåret.
Fredagsluncherna varannan vecka på First Hotel Stadt börjar den 8 september.
Öviks RK firar 90 år 2023, så 90-årsjubileet är ett viktigt projekt.
Ett annat viktigt projekt vi kommer driva är Mentorskapsprojektet; Vi erbjuder Mentorer från klubben till ”yngre förmågor” i företagen i Övik.
Tack Inger: Se nu dessa rader som inspiration och tips från en klubb till en annan inom vårt distrikt. Skriv gärna i retur hur ni gör hos er klubb inför kommande verksamhetsår.