Genom Guvernör Fredrik Sandström har Paul Harris Fellow tilldelats Carina Kauppila och Christer Wikström 
Motivering Carina Kauppila
För sitt stora engagemang inom flera områden på distriktsnivå utöver sin roll som Medlemsutvecklingsansvarig, såsom Rotary Leadership Institute (RLI) och Club Visioning. På klubbnivå har hon återstartat verksamheten efter pandemin tillsammans med många aktiva medlemmar på ett väldigt bra sätt. Nya medlemmar rekryteras också löpande.
Motivering Christer Wikström
Christer är projektledare för ett initiativ som togs under föregående år, Rotary Online, där han tillsammans med en projektgrupp skapat ett koncept som genererat många intressanta föredrag för hela Sverige. Med stor entusiasm och engagemang hälsar han oss välkommen till dessa möten och koordinerar ansvaret för dito mellan våra distrikt.