Idag tänkte jag presentera den första föredragshållaren till inspirationskvällen  den 17 maj
Att växa och skapa engagemang i med och motgångar
 
Från att endast ha engagerat ett fåtal utvalda män i maktposition har föreningen utvecklats till Hallands största affärsnätverk med drygt 600 medlemmar. Aldrig tidigare har så många besökt föreningens aktiviteter som nu.
 
Canita Dagård,
Verksamhetschef för Hallands största affärsnätverk.
 
Inbjudan kommer snart.
 
Tanken är att inspirera er med dessa föredragshållares erfarenheter och berättelser så att ni kan ta med det bästa till era klubbar och skapa energi och kanske hitta nya möjligheter för engagemang eller tillväxt.
 
Välkommen till ett event med Rotary D2320 Medlemsutveckling.