Välkommen till Distrikt 2320

Distriktet består av 25 klubbar från Kiruna i norr till Sundsvall i söder. 
Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen. Med Service above self (osjälviskt tjänande) som ledstjärna arbetar Rotary för att åstadkomma bestående, långsiktigt hållbara förbättringar inom sju fokusområden:

Främja fred
  • Bekämpa sjukdomar
  • Tillhandahålla rent vatten, avlopp och hygien
  • Mödra- och barnavård
  • Stödja utbildning
  • Lokal ekonomisk utveckling
  • Att skydda miljön
Aktuellt i Distriktet
Den 23 mars genomfördes en intressant dag med mycket på agendan. Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten föredrog om det så aktuella ämnet civil beredskap och ledarskap därefter var det en lyckad dag med planering och diskussioner för kommande år. 
 
 
 
Onsdag den 6 mars genomfördes ett samarrangemang mellan alla 3 Luleå-klubbar. Jennie Blixt, jourhavande undersökningsledare vid polisen i Luleå föreläste om ett viktigt ämne. Det var ett välbesökt möte med 36 rotarianer på plats på Hemmagastronomi.
 
Jennie Blixt berättade hur blåljus och sjukvården arbetar med insatser för människor som är nära att ta livet av sig. I Sverige tar 1500 människor varje år livet av sig. Självmordsförsök är en vanlig sjukdom som kan behandlas. Symptomen kan variera som depression, nedstämdhet, brist på initiativförmåga, sömnbesvär. Jennie gav tips på hur vi kan hjälpa människor i vår närhet som befinner sig i en svår depression. Vi tackar Jennie för ett mycket bra föredrag inom ett tungt men väldigt viktigt ämne.
Onsdagen den 29 november höll Axel Zelensky Sirzén och Sari Miettinen från RI en inspirerande digital utbildning för AG:s i distriktet. Deltagaare var Börje Johansson, Gellivare, Agneta Ekman, Luleå, Carina Kauppila, Kiruna, Esa Norojärvi, Umeå, Margareta Eriksson, Sollefteå och Rosé.Marie Lindfors från Skellefteå.
 
Axel och Sari delades med sig råd och tips kring rollen som AG samt gick igenom policys och resurser för My Rotary. Under kvällen fick deltagarna även ta del av global statistik om antalet rotarianer i världen och hur åldersfördelning och könsfördelning ser ut. Sari pratade också om faktorer som påverkar medlemsmöjligheter och klubbupplevelser. Kvällen avslutade med diskussionsfrågor kring tänkbara utmaningar och framtida scenarier. 
 
 
 
Den 24 oktober inträffar Världspoliodagen för att uppmärksamma den globala insatsen för att utrota polio. Luleås Rotaryklubbar var ute på Maxi Ica, Ica Kvantum och Stora Coop för insamling av medel för utrotning av Polion runt om i Världen.  Fina möten, goda samtal och ca 8000 kr samlades in.

Lördagen den 7 oktober träffades ett 20-tal rotarianer från distrikt 2320 på Luleå Energi Arena och Zoom för att prata medlemsutveckling och hur vi kan skapa ett större intresse för Rotary.

Initiativtagare var Carina Kauppila, ansvarig för medlemskommittén i distriktet, och hon hade tagit hjälp av Anna König, koordinator för medlemsutveckling i zon 17.

Vi ägnade lördagen åt att diskutera  ”Öka medlemmarnas engagemang”

I samband med att Rotarys distriktsguvenör Philip Cohen besök anordnade Gällivares Rotaryklubb ett lunchmöte med Kiruna Rotaryklubb i Lappeasuando.
Klubbarna diskuterade verksamhetsutveckling på den fina turistanläggningen. Under mötet hedrades även två av Gällivare Rotaryklubbs medlemmar, Inger Junkka och Esa Noojärvi med Paul Harris utmärkelsen. 
 
Läs mer på 
 
https://nsd.se/bli-prenumerant/artikel/lzy0vv2r/nsd-1m1kr_s_23
 

Lördag 1 juli genomförde Rotaryklubbarna i Luleå en gemensamt projekt där vi bjöd 86 stycken Ukrainska kvinnor och barn till badparadiset Klubbviken i Luleå skärgård under en hel dag. Intresset för aktiviteten var mycket stort och vi var fullbokade redan 48 timmar efter inbjudan gått ut. Samtliga anmälda deltog på aktiviteten!

 
Styrelsen i Öviks RK har haft ett par Arbetsmöten för att planera nästa verksamhetsår och fastställa verksamhetsplanen.
Ett socialt kontrakt är förutsättningen för att vilja arbeta tillsammans och vi fokuserade mycket på medlemmar, medlemsvård och projekt.
Luleås tre klubbar träffades för att mingla med bubbel och jättegoda snittar. Tack David Jones. Vi såg också till att förkovra oss lite mer i Club Runner . Tack Mikael Andreasson och lite FB-nytta. Tack Per Nilsson. En bra kväll med nytta o nöje. Tack alla som kom och minglade och drack bubbel!
 
Trevlig midsommar
Vi var minst 15 Rotarymedlemmar från våra klubbar i Luleå, som kom och städade Gultzaudden på Världshavsdagen 8 juni 2023. Ett trevligt evenemang som avrundades med härligt surr runt brasan med korvgrillning.
Ett stort tack till teamet som gjorde detta möjligt med Agneta Ekman och Ronny Pekkari i spetsen
 
Sundsvall Rotaryklubb har beslutat att 2023 tilldela S:t Olofsstipendiet på 4 000 kr till 20-års jubilerande
Teater Soja, en god ambassadör för kulturen i Sundsvall.Teater Soja är en institution i Sundsvalls kulturliv och
har har under två decennier skrivit och framfört teaterpjäser för den unga publiken. Teater Soja är en fri grupp, som
turnerat främst i norra Sverige.Jan Boholm, Sofia Andersson och Malin Berglund är trion som har drivit teatergruppen
och skapat nya föreställningar. De har dessutom skapat arbetstillfällen för frilansande skådespelare, regissörer och
övrig konstnärlig personal som behövs för att producera teater.

Att jubilera med ”Världens bästa pjäs – en hoppfull historia” skänker oss alla en positiv framtidstro. 
 
Rotarys S:t Olofs-stipendium inrättades 1997 och tilldelas årligen någon inom kulturområdet. 
 
Kalender
April 2024
M ti O to F L S
01
02
04
06
07
11
13
14
15
17
18
20
21
23
25
27
28
29
30
01
02
03
04
05