Välkommen till Distrikt 2320

Distriktet består av 27 klubbar från Kiruna i norr till Njurunda i söder. 
Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen. Med Service above self (osjälviskt tjänande) som ledstjärna arbetar Rotary för att åstadkomma bestående, långsiktigt hållbara förbättringar inom sju fokusområden:

  • Främja fred
  • Bekämpa sjukdomar
  • Tillhandahålla rent vatten, avlopp och hygien
  • Mödra- och barnavård
  • Stödja utbildning
  • Lokal ekonomisk utveckling
  • Att skydda miljön
Aktuellt i Distriktet
 
Sundsvall Rotaryklubb har beslutat att 2023 tilldela S:t Olofsstipendiet på 4 000 kr till 20-års jubilerande
Teater Soja, en god ambassadör för kulturen i Sundsvall.Teater Soja är en institution i Sundsvalls kulturliv och
har har under två decennier skrivit och framfört teaterpjäser för den unga publiken. Teater Soja är en fri grupp, som
turnerat främst i norra Sverige.Jan Boholm, Sofia Andersson och Malin Berglund är trion som har drivit teatergruppen
och skapat nya föreställningar. De har dessutom skapat arbetstillfällen för frilansande skådespelare, regissörer och
övrig konstnärlig personal som behövs för att producera teater.

Att jubilera med ”Världens bästa pjäs – en hoppfull historia” skänker oss alla en positiv framtidstro. 
 
Rotarys S:t Olofs-stipendium inrättades 1997 och tilldelas årligen någon inom kulturområdet. 
 
Kalender
Juni 2023
M ti O to F L S
29
30
31
01
03
04
05
06
08
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02