Välkommen till Distrikt 2325

Distriktet består av 30 klubbar från Kiruna i norr till Sundsvall i söder och från Rödön i väster till Haparanda i öster. 
Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen. Med Service above self (osjälviskt tjänande) som ledstjärna arbetar Rotary för att åstadkomma bestående, långsiktigt hållbara förbättringar inom sju fokusområden:

Främja fred
  • Bekämpa sjukdomar
  • Tillhandahålla rent vatten, avlopp och hygien
  • Mödra- och barnavård
  • Stödja utbildning
  • Lokal ekonomisk utveckling
  • Att skydda miljön
Aktuellt i Distriktet
Stor glädje var det bland pristagarna till Roland Lindströms stipendet 2024. Luleås tre Rotaryklubbar delade stolt ut stipendium på 10 000;- var till de värdiga vinnarna Malin Winberg, Irina Merleni och Rocksigma.
Vartannat år delar Rotary i Luleå ut Roland Lundström stipendum ut. Till de personer/företag sompå ett föredömligt sätt främjat näringslivet eller kulturen i Norrbotten.
Den 23 mars genomfördes en intressant dag med mycket på agendan. Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten föredrog om det så aktuella ämnet civil beredskap och ledarskap därefter var det en lyckad dag med planering och diskussioner för kommande år. 
 
 
 
Onsdag den 6 mars genomfördes ett samarrangemang mellan alla 3 Luleå-klubbar. Jennie Blixt, jourhavande undersökningsledare vid polisen i Luleå föreläste om ett viktigt ämne. Det var ett välbesökt möte med 36 rotarianer på plats på Hemmagastronomi.
 
Jennie Blixt berättade hur blåljus och sjukvården arbetar med insatser för människor som är nära att ta livet av sig. I Sverige tar 1500 människor varje år livet av sig. Självmordsförsök är en vanlig sjukdom som kan behandlas. Symptomen kan variera som depression, nedstämdhet, brist på initiativförmåga, sömnbesvär. Jennie gav tips på hur vi kan hjälpa människor i vår närhet som befinner sig i en svår depression. Vi tackar Jennie för ett mycket bra föredrag inom ett tungt men väldigt viktigt ämne.
Onsdagen den 29 november höll Axel Zelensky Sirzén och Sari Miettinen från RI en inspirerande digital utbildning för AG:s i distriktet. Deltagaare var Börje Johansson, Gellivare, Agneta Ekman, Luleå, Carina Kauppila, Kiruna, Esa Norojärvi, Umeå, Margareta Eriksson, Sollefteå och Rosé.Marie Lindfors från Skellefteå.
 
Axel och Sari delades med sig råd och tips kring rollen som AG samt gick igenom policys och resurser för My Rotary. Under kvällen fick deltagarna även ta del av global statistik om antalet rotarianer i världen och hur åldersfördelning och könsfördelning ser ut. Sari pratade också om faktorer som påverkar medlemsmöjligheter och klubbupplevelser. Kvällen avslutade med diskussionsfrågor kring tänkbara utmaningar och framtida scenarier. 
 
 
 
Den 24 oktober inträffar Världspoliodagen för att uppmärksamma den globala insatsen för att utrota polio. Luleås Rotaryklubbar var ute på Maxi Ica, Ica Kvantum och Stora Coop för insamling av medel för utrotning av Polion runt om i Världen.  Fina möten, goda samtal och ca 8000 kr samlades in.
Kalender
Juli 2024
M ti O to F L S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04