Rotary förändrar människors liv
The Rotary Foundations uppgift är att genom lokala och internationella, humanitära och kulturella program stödja Rotarys verksamhet för att uppnå Rotarys syfte och målsättning - världsförståelse och fred.
 
The Rotary Foundation omvandlar våra donationer och gåvor till serviceprojekt som förändrar människors liv, både i vårt närområde och runt om i världen. Sedan starten för över 100 år sedan har fonden gett mer än 4 miljarder USD till hållbara projekt, som förändrat liv. 
 
Klubbar kan söka District Grants, som delas ut av respektive distrikt, och Global Grants, som delas ut av Rotary Foundation centralt, för att få medel för att genomföra sina projekt. Läs mer här >> eller kontakta distriktets TRF kommitté för mer information.

Rotary Foundation delar även varje år ut Rotarys fredsstipendier för studier inom ett Masters Program vid Rotarys Fredscenter som finns vid sex universitet i världen. Uppsala Universitet är ett av dessa. Distrikten har möjlighet att föreslå fredsstipendiater.

Bidrag som går att söka

 

GLOBAL GRANT

Bidrag till större humanitära projekt som görs i samverkan mellan klubbar i minst två länder. Ska täcka ett eller fler av Rotary’s fokusområden.
 

DISTRICT GRANT

Bidrag till lokala eller globala projekt utifrån Rotary’s värderingar och som utförs av enskild klubb/distrikt i egen regi eller i  samverkan med andra.
 

DISASTER RESPONS GRANT

Vid naturkatastrofer och krig kan ett Rotarydistrikt i området där det sker ansöka om ett Disaster Respons Grant från TRF. Beloppet är USD 25 000 och det sker en snabb hantering av godkännandet.

Bidra till Årliga Fonden - Annual Fund

En gåva till Årliga fonden hjälper rotaryklubbar att starta projekt för att göra gott hemma och runt om i världen. Varje bidrag hjälper oss att stärka fredsansträngningarna, tillhandahålla rent vatten och sanitet, stödja utbildning, växa lokala ekonomier, rädda mödrar och barn och bekämpa sjukdomar.
 
Rotary Foundation förstärker klubbens insats med upp till 100 % för godkända ansökningar. Behovet av hjälpinsatser ökar hela tiden och det sätter press på Rotarys förmåga att hjälpa och bidra. Ge ett bidrag till Årliga Fonden varje år och visa ditt och klubbens engagemang!
 
Den belöning den givande klubben får för en gåva till Årliga Fonden är utöver tillfredställelsen av att ha möjliggjort fortsättning för Rotarys hjälpverksamhet också att klubben kvalificerar sig för att District Grant som delfinansiering av ett eget framtida hjälpprojekt. Dessutom får klubben för varje 1000 USD man skänker till Årliga Fonden möjlighet att dela ut en Paul Harris Fellow-utmärkelse (PHF). Detta är en fin möjlighet att kunna hedra en klubbmedlem som gjort fina insatser för klubben.
Rotarys första välgörenhetsprojekt var en offentlig toalett i Chicago

The Rotary Foundation - Historia

Vid 1917 års Convention föreslog avgående RI presidenten Arch Klumph att det skulle skapas en gåvofond: ”För ändamålet att göra gott i världen”.
 
The Rotary Club of Kansas City bidrog med  den första donationen på USD 26,50. 
 
Rotary Foundations fonder
  • Annual Fund – Årliga fonden
  • World Fund – Fonden för Global Grants
  • Polio Fund – Fonden för utrotande av polio.
  • Disaster Respons Fund – Katastroffonden
  • Endowment Fund – Gåvofonden, vårt sparkonto

Freds- och konfliktlösningar

Förebyggande och behandling av sjukdomar

Vatten och sanitet

Mödra- och barnvård

Grundläggande utbildning, läs och skrivkunnighet

Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling

Främja miljön

Utrota polio

Katastrofinsatser