Stolt Rotarian

Distriktsguvernör Stig Ottosson

Vision 2023-2024

Under året ska vi skapa goda förutsättningar för tillväxt bl.a genom:
  • Ökad stolthet i distriktet för var och en att vara rotarian. En viktig del för att uppnå detta är mera information och ökat medlemsvärde.
  • Fler distriktsövergripande aktiviteter.
  • Ökad effektivitet i distriktet  (zoom-möten, snabbare återkoppling, mm)
  • Mini-RLI till alla presidenter som inte gått RLI.
  • Två integrationsprojekt i Angered och Biskopsgården i Göteborg i vilka Rotary blir navet via två nya klubbar.
  • Skapandet av en bredare klubb för tidigare rotarianer.
 

Vad krävs för att skapa stolthet?

Att vara stolt innebär bl.a. att vara nöjd, tillfreds, lycklig, belåten och fylld av tillfredsställelse. Man kan vara stolt på egna och andras vägnar, som att vara stolt över sin egen framgång eller stolt över vad Rotary gör lokalt, i distriktet och globalt. Om inte medlemmarna i en organisation – vilken som helst och vilken storlek som helst – inte känner stolthet av att vara engagerade i organisationen, kommer den successivt att tvina bort. Motsatsen till att känna sig stolt är att skämmas.
 
Sex viktiga punkter för att varje Rotarian skall känna sig stolt över att vara Rotarian är:
 

1. Stolthet har två ursprung

Stolthet bygger man antingen själv eller att vara del i ett team. En annan form av stolthet kommer till oss utifrån, t.ex. från en entusiastisk Rotarypresident. Om man lyckas med en föresats, blir man nöjd och glad när det lyckas varefter man blir stolt över sin bedrift. Om klubben får fler medlemmar vet man att det vitaliserar klubben och blir man glad och stolt över att klubben växer. Sedan smittar ofta framgång av sig och leder till mer framgång.
 

2. Kunskap om Rotarys värdegrund och historia

Skall man känna stolthet över att vara Rotarian måste man känna att man kan stå för Rotarys värdegrund och kunna berätta minst tre saker som man är stolt över vad Rotary gör eller har gjort i världen, några exempel på vad distriktet gör eller har gjort och tre saker som klubben gör eller har gjort de senaste fem åren för att göra Rotary mera känt, för att stödja lokalsamhället och för att öka medlemsnyttan. Man måste också känna till och omfamna Fyrfrågeprovet och känna till Rotarys sju fokusområden liksom att i stort veta hur Rotary International och Rotary Foundation är organiserade.
 
Att Rotary har drygt 1,4 miljoner medlemmar i drygt 220 länder och regioner och att få vita fläckar finns i världen där inte Rotary finns, är också viktig kunskap att ha för varje Rotarian.
 

3. Bra kommunikation

Bra kommunikation är mycket viktigt för gemenskapen i en klubb och en rekommendation är att presidenten skickar digitala veckobrev till medlemmarna. Om samtalsklimatet är gott och det är högt i tak liksom att alla medlemmar känner att de får uttrycka sin åsikt och att de upplever att de får den information som de behöver, är sannolikheten stor att klubben har eller får med nöjda och stolta medlemmar
 

4. Uppmärksamma och fira

För varje ledare är det viktigt att uppmärksamma och fira framgång även i det lilla och se motgångar som en del i en lärandeprocess. Ju mer vi lyfter fram varandra i ljuset, desto stoltare blir vi över varandra och vår grupp!
 

5. Strö beröm

Beröm varandras goda insatser även om de inte har lett till framgång. Motgångar är steg framåt i utvecklingen – om de inte upprepas utan förändring. Uppmärksamma framgångar - stora som små – både på ett individuellt plan och på kollektiv nivå (projektgruppen, klubben, distriktet och RI).
 
Ge varandra positiv feedback eller en klapp på axeln! Sträva efter att ha ett gott klimat där alla medlemmarna känner sig välkomna och uppskattade. Tänk på att föregå med gott exempel och ge positiv energi till andra. Stötta varandra när något är tungt för klubben eller en medlem.
 

6. Stärk Rotarys varumärke

Individuell stolthet kommunicerar och syns på kroppshållningen, hur man klär sig, om man bär Rotarymärket eller Rotaryemblemet väl synligt, etc. Medlemmarna är de verkliga varumärkesbyggarna. När man är stolt och visar det, mår man bättre och känner samhörighet, trygghet, glädje, inspiration och motivation. Det resulterar sedan i framgång för verksamheten, som i sin tur skapar individuell och kollektiv stolthet. Stolt bemötande, hälsa och framgång hör ihop och attraherar både nuvarande och nya medlemmar.
 
Rotarys varumärke stärks också av aktiviteter som vi gör i samhället, evenemang, tidningsartiklar, minnesmärken etc. Hur starkt Rotarys varumärke är på en ort, kan man testa genom att fråga icke-rotarianer hur de uppfattar/beskriver Rotary – d.v.s. vilket som är vårt rykte - samt att sedan jämföra svaren med hur man vill att det bör vara. Därmed har man skapat underlag för förbättringsarbete.
 

Till skillnad från forskningen om skam är forskningen om stolthet mera begränsad

 
“Being proud of who you are and what you stand for, a form of resilience, was also associated with better physical health, better personal relationships and greater satisfaction with living circumstances.”
Stephanie Tom Tong, Elizabeth Stoycheff & Rahul Mitra (2022): Racism and resilience of pandemic proportions: online harassment of Asian Americans during COVID-19, Journal of Applied Communication Research, 50:6, 595-612, DOI: 10.1080/00909882.2022.2141068