RLI I DISTRIKT 2360

Sedan 2019 har vi i Distrikt 2360 utbildat rotarianer i ledarskapsprogrammet RLI – Rotary Leadership Institute.
En möjlighet att lära mer om Rotary, utveckla sitt ledarskap och skapa ett gott Rotaryledarskap.
Utbildningen är dialogbaserad och interaktiv med högt tempo där deltagarnas engagemang och professionella engagemang tas tillvara.
En investering för såväl klubben som den enskilde deltagaren som ska utveckla oss.
Utbildningen omfattar tre dagar och leds av utbildade facilitatorer som hjälper gruppen mot samma mål.
Börja redan nu att inventera era klubbar på kandidater för att stärka och utveckla vårt Rotary.

Kommande utbildningar

 

Omgång 4

  • Kurstillfälle 1: 11 november 2023
  • Kurstillfälle 2: 3 februari 2024
  • Kurstillfälle 3: 13 april 2024
Anmälan till kursen görs till rli2360@rotary.se med ifylld och undertecknad blankett.
Sista anmälningsdag är 26 oktober 2023.
 
RLI – Stärkt ledarskap med ökad kunskap om Rotary
 

De klubbar som satsar på RLI får

  • Ledare som utvecklar sin kunskap om både ledarskap och Rotary
  • Rotarianer som utvecklar sitt engagemang
  • Rotarianer i olika åldrar som ges möjligheter till nätverksutbyte inom Rotary
  • Rotarianer som gör skillnad i sin klubb

Vår filosofi är

“Att vara en skicklig ledare är inte en garanti för gott Rotaryledarskap. En ledare i Rotary behöver också ha god Rotarykunskap, ett perspektiv på Rotarys ursprung, var vi befinner oss nu och en vision för Rotarys framtid.”
 

Genomförandet

RLI genomförs som en dialogbaserad och interaktiv utbildning med högt tempo och mycket aktivitet, där deltagarnas engagemang och professionella bakgrund tas tillvara. RLI är en investering i klubbens framtid och ett erbjudande för de Rotarianer, som vill bidra till klubbens utveckling.
Deltagarna får en ökad kunskap om Rotary och ledarskap i en ideell organisation, som kan tillämpas på alla nivåer i organisationen.
RLI bidrar till ett ökat engagemang och entusiasm för att utveckla Rotary.
 
Utbildningen omfattar tre dagar och leds av facilitatorer. En facilitator definieras som en person som hjälper en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt mål. Facilitatorn koncentrerar sig på processen och lyssnar på alla inblandade för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen mot samma mål.
Facilitatorerna får utbildning för sitt uppdrag och är Rotarianer med erfarenhet av olika uppdrag inom Rotary och som har arbetat med utbildning professionellt eller har annan för uppdraget relevant bakgrund.
Certifikat tilldelas deltagarna efter genomgången ledarutbildning
 

Facilatorer

Per Frykner, Trollhättan RK
Ulla Andreasson, Orust RK
Ulla-Britt Andreasson, Landvetter Råda RK
Lena Alervall, Lerum Aspen RK
Anette Johansson, Alingsås RK