New Generation Service Exchange
NGSE är ett kortsiktigt anpassningsbart program för universitetsstudenter och yrkesverksamma upp till 30 år.
Deltagarna kan utforma utbyten som kombinerar sina proffisionella mål med ett humanitärt mål.
 

Vilka är fördelarna?

Skapa kontakter med serviceinriktade samhällsledare i ett annat land
  • Lär dig ett annat språk
  • Bygg dina yrkeskunskaper och få internationell erfarenhet
  • Res och utforska en ny kultur samtidigt som du ger tillbaka genom service.
 

Hur fungerar ett utbyte?

Med ditt värdrotarydistrikt planerar du aktiviteter som kan inkludera nätverkande, relationsbyggande, humanitär service, professionell utveckling och ledarskapsutveckling.
 
  • Varar från några veckor upp till sex månader
  • Kan ordnas för enskilda eller i grupper
  • Behöver inte vara ömsesidigt
 

Hur mycket kostar det?

Kostnaderna varierar beroende på Rotaryklubb eller distrikt. För att minska utgifterna erbjuder Rotarymedlemmar ofta alternativ för hemvistelse, arrangerar kostnadsfria praktikplatseroch erbjuder annan ekonomisk hjälp.
 
 

Hur ansöker jag?

Universitetsstudenter och yrkesverksamma upp till 30 år - inklusive nuvarande och tidigare medlemmar i Rotaract och Interact, deltagare i RYLA och  ungdomsutbytesstudenter - uppmuntras att söka. Du behöver inte vara medlem i Rotary för att delta i ett utbyte.
 
Även om varje Rotaryklubb bestämmer sina egna behörighetkriterier bör alla deltagare visa ett starkt engagemang för service och Rotarys ideal.
Kontakta din lokala Rotaryklubb för att se vilka utbytesmöjligheter som finns och vad ansökningsprocessen innebär.