Lördagen de 27 januari 2024 samlades ett antal medlemmar från Mölndals Rotaryklubb i Roys Restaurang i Mölndal. Syftet var att under ledning av Distriktets CV-facilatorer genomföra första delen av Club Visioning för att tillsammans prioritera vad som är viktigt för klubben de närmaste tre åren. Ett förarbete hade gjorts där medlemmar delat med sig av hur arbetet mm fungerar i klubben idag.
Efter en kort inledning och information så delades klubben in i fyra grupper för att diskutera prioriterade frågeställningar. Många intressanta samtal förekom i grupperna och därefter vid genomgången av gruppernas prioriteringar.
 
Eftermiddagen handlade om att gemensamt rangordna och prioritera förslagen, samt hur klubben skulle kunna göra verklighet av dessa. 
 
Vid kommande klubbmöte ska medlemmarna själva komma fram till under vilket av Rotaryåren 2024 ,2025, 2026 respektive idéer ska förverkligas och hur det ska gå tillväga för att nå målen. Klubbens Glenn Håkansson har rollen att koordinera arbetet och pusha på att de jobbet flyter framåt enligt planeringen. 
 
Från distriktets Club Visioninggrupp deltog Anna-Carin Dettner, Eva Persson, Conny Leinstedt, Anders Jägerfalk och CV-ansvarig i distriktet Jerry Brattåsen.
 
Är din klubb nyfiken på ClubVisioning kontakta Jerry Brattåsen