Förändringar i Rotary Sverige från 1 juli 2024

Styrelsen i Rotary International har beslutat att minska antalet Rotarydistrikt i Sverige. I dag har Sverige 10 distrikt och från 1 juli 2024 blir det totalt 6. Dessa 6 distrikt kommer att ingå i zon 17. I den västra delen av Sverige bildas ett helt nytt distrikt
 
Det nya distriktet D2365 kommer att omfatta Västra Götalands län, Jönköpings län samt Säffle, Kungsbacka och Varberg.
 
Det nya Rotarydistriktet 2365 bildas av de nuvarande distrikten 23602380. I och med detta upphör de gamla distrikten. Distrikt 2365 är därmed inte någon samman­slag­ning av de tidigare distrikten utan ett helt nytt distrikt.
 
Lena Alervall, från Lerum Aspen Rotaryklubb, blir den första Distriktsguvernören för det nya distriktet för perioden 2024 - 2025.
 
En styrgrupp har sedan september 2022 jobbat fram ramarna i vårt nya distrikt 2365.
Styrgruppen består av Lena Alervall DGE 2365, Britt-Marie Bergman DGN 2365, Stig Ottosson DG D2360 och Leif Nordlander DG D2380.
      
Lena Alervall, DGE 2365.                         Britt-Marie Bergman, DGN 2365.         Stig Ottosson, DG 2360.                           Leif Nordlander, DG 2380.