Speaker Date Topic
David O'Sullivan Nov 11, 2020
New Haven Community Soup Kitchen