09
dec
2022
Umeå City Första Frukost

Sweden

Frukostmöte!

 

Professor Emeritus i Geriatrik Gösta Bucht  håller föredrag "Gott åldrande".

Fredagsvärdar är Mattias, Ester och Kristian.