04
nov
2022
Umeå City Första Frukost

Sweden

Frukostmöte!

 

Fredagsvärdar är Ulrica, Christer och Örjan!

 

Du har väl inte glömt?

– Är det sant?
– Är det rättvist mot alla som berörs?
– Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
– Är det till fördel för alla berörda?