21
okt
2022
Umeå City Första Frukost

Sweden

Frukostmöte!

Kulturchefen Fredrik Lindegren berättar om "Umeås 400-års fest".

Fredagsvärdar är Kristina, Matilda och Mårten.