Andreas Bergström gästade dagen lunchmöte.
.
Anderas Bergström, Chef för Lokalpolisområdet Medelpad informerade om polisens arbete lokalt. Ett mycket uppskattat föredrag och vi fick en bra inblick i hur polisen arbetar och vilka prioriteringar de gör.
Roligt att så många kom och att vi fick besök av Svante Åberg från Linköpings Rotary klubb.