05
okt
2022
Sundsvall
Bryners Bistro, Stadshuset
Rådhusgatan 25
Sundsvall,
Sweden

Jonas Albäcker, Stadsutveckling i Sundsvall AB, VD/Stadskärneutvecklare berättar om Citysamverkan.

Bolaget är bildat av föreningen ”På stans näringsidkare” och ”Fastighetsägarna Sundsvall”. Bolagets syfte är att tillsammans – och i samarbete med Sundsvalls kommun – verka för en positiv utveckling av attraktivitet och tillväxt i Sundsvalls City.

Ökad samverkan mellan affärsidkare, restaurang och hotellnäring, fastighetsägare och andra aktörer i Sundsvalls City står högst upp i det nybildade bolagets ägardirektiv.

Ett viktigt delmål för det nybildade bolaget är att kandidera för utmärkelsen ”Årets Stadskärna 2021”, samma år som Sundsvall firar sitt 400-årsjubileum.